Skip to main content Skip to page footer

HA Polska Sp. z o.o.
25 LAT W DOBREJ FORMIE

Początki

Połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku była z jednej strony długo oczekiwanym okresem otwarcia Polski na świat, ale z drugiej strony był to czas ogromnych problemów gospodarczych
związanych z przechodzeniem z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę rynkową. W szczególny sposób dotknęło to branżę odlewniczą, która pomimo posiadania wykształconej kadry borykała się z problemami natury materiałowej, technologicznej, a przede wszystkim finansowej.

W tych warunkach potrzeba było ogromnej wiary, a nawet wizjonerstwa, ażeby móc rozwinąć współpracę i stać się zaufanym partnerem w polskiej branży odlewniczej. Obie te cechy posiadał pan Konrad Maier. To on stał się spiritus movens powstania kolejnej spółki Huttenes-Albertus GmbH i podjął się misji tworzenia firmy w Polsce, uzyskując aktywne wsparcie właścicieli.

Efektem tych działań w dniu 4 października 1996 roku oficjalnie powołano do życia firmę Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. Na siedzibę firmy wybrano Lublin, który w tym czasie szczycił się lokalizacją jednej z największych odlewni w Europie.

Sama wiara i wizja to za mało, aby osiągnąć sukces. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy oraz zaangażowaniu zarządu firmy i doświadczonej kadry inżynierskiej, późniejsze dokonania stały się faktem. 

Początkowy okres działalności firmy był czasem rozpoznawania rynku, kontaktów z klientami oraz wychodzenia naprzeciw ich wymaganiom. Praca doradców technicznych przekładała się na setki tysięcy przejechanych kilometrów i niezliczoną ilość godzin spędzonych
na testowaniu materiałów, wdrażaniu nowych technologii i rozwiązywaniu bieżących problemów w odlewniach. Ogromny wkład w organizację i zarządzanie Spółki oraz kontakty z klientami miała pani Dyrektor Zarządzająca Dorota Sokołowska, późniejszy prezes firmy. „Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę” – ten styl pracy niezmiennie do dziś pozostaje dewizą HA Polska.

Na specjalną uwagę zasługuje zaangażowanie wszystkich pracowników macierzystej firmy w Niemczech, a w szczególności kadry inżynierskiej. To ich pomoc i wsparcie przyczyniły się w dużym stopniu do obecnej pozycji HA Polska na rynku odlewniczym.

HA Group wczoraj i dziś

Obecnie 1800 pracowników HA Group jest oddanych idei zapewnienia naszym klientom na całym świecie fachowego doradztwa i wsparcia. Systematyczna ekspansja opiera się na istniejącej działalności i umacnia wiodącą pozycję firmy Hüttenes-Albertus na światowych rynkach odlewniczych.

Stanie w miejscu oznacza pozostawanie w tyle. W HA łączymy tradycję innowacyjnością. Od naszych ojców założycieli nauczyliśmy się, że innowacja jest decydującą siłą napędową. Dlatego nieustannie udoskonalamy i ulepszamy nasze produkty i rozwiązania. Mając tak silne i stabilne korzenie, jesteśmy w stanie patrzeć poza horyzont, starając się wprowadzać innowacje, zwiększać wartość dodaną dla naszych klientów i chronić środowisko.

Firma osiągnęła dwa znaczące kamienie milowe pod koniec 2017 roku, inaugurując dwa centra innowacji, HA Center of Competence (CoC) i nowe laboratorium w regionie Hanoweru. Hüttenes-Albertus aspiruje do miana najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa chemii odlewniczej na świecie i w pełni uznaje znaczenie innowacji jako jednego z kluczowych czynników utrzymania przewagi konkurencyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Nasze kamienie milowe

 

1996

4 października 1996 oficjalnie powołano do życia firmę
Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.

Na sie­dzibę firmy wybrano Lublin, który
w tym czasie szczycił się lokalizacją jednej
z największych odlewni w Europie – Zakładami Metalurgicznymi URSUS.

 

 

2003

Wynajem hali o powierzchni 5600 m2 jako kolej­ny impuls do zmian i rozwoju firmy oraz plany rozpoczęcia działal­ności produkcyjnej.

 

2003/2004

Uruchomienie linii do suszenia i powlekania piasków.

Innowacyjność materiałów z użyciem osnowy zarówno kwarcowej jak i piasków specjalnych, wykorzystywanych do produkcji rdzeni pełnych, skorupowych o bardzo skomplikowanej geometrii było dodatkowym atutem. Produkowane w HA Polska piaski dla technologii shell pozwalały zarówno na uzyskanie odlewów o dużej dokładności wymiarowej, jak również na obniżenie kosztów oczyszczania i dalszej obróbki odlewów. Ww. linia była sukcesywnie modernizowana i unowocześniana o dodatkowe moduły, takie jak moduły sterowania czy archiwizacji całego procesu produkcyjnego. Pozwoliło to na pełną identyfikację każdej wyprodukowanej partii produkcyjnej piasku.

Do dziś we współpracy z doradcami macierzystej firmy HA w Niemczech stale zwiększamy gamę produkowanych piasków, stosując nowe minerały oraz dodatki i żywice, co umożliwia rozwiązywanie wszystkich problemów u naszych klientów w Polsce i Europie. Aktualnie HA Polska produkuje 70 % piasku powlekanego żywicą używanego na polskim rynku odlewniczym.

 

 

2007

Uruchomienie produkcji rdzeni.

Od 2007 produkcja rdzeni jest stale rozwijana. W chwili obecnej (2021) produkujemy 5 mln. rdzeni rocznie.

 

 

2006 do 2016

Rozbudowa parku maszynowego. Okres dynamicznego rozwoju linii do produkcji rdzeni.

 

 

2016 do 2021

Modernizacja i automatyzacja parku maszynowego. Rozwój działu konstrukcyjno-technologicznego. Wykorzystywanie narzędzi do projektowania 3D i opracowywanie kompleksowych technologii na potrzeby własne oraz klientów.