Skip to main content Skip to page footer

Innowacyjność jest w naszym DNA

W HA wiemy, że innowacje i rozwój produktów są skuteczne tylko wtedy, gdy prowadzą do bardziej efektywnych procesów dla naszych klientów.

To właśnie skłania nas do konsekwentnego ukierunkowania naszych działań badawczych na rozwój produktów, które pomagają naszym klientom optymalizować ich zastosowania i procesy - na całym świecie.

Innowacje w dziedzinie chemii odlewniczej są podstawą kluczowych gałęzi przemysłu i wzrostu gospodarczego.