Skip to main content Skip to page footer

Blisko klienta. Globalnie. Przyjaźnie dla środowiska.

Postrzegamy siebie jako rodzinę HA z ponad stuletnią tradycją. Nasza stabilna struktura własnościowa daje nam elastyczność niezbędną do rozwoju firmy. Lojalność i ciągłość są naszymi najważniejszymi filarami stabilności. Nasi pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi cenią sobie tę niezawodność i bezpieczeństwo.

Chcemy być najbardziej innowacyjną firmą w branży odlewniczej
w dostarczaniu najwyższej wartości dla klienta i być
preferowanym partnerem odlewni na całym świecie.

- Franz Friedrich Butz i Christoph Koch - Prezesi HA Group

Nasza Misja

Nasza Misja opiera się na zasadach określonych w naszym Kodeksie Postępowania, który definiuje sposób, w jaki prowadzimy naszą codzienną działalność i służy jako wspólna wytyczna dla wszystkich naszych decyzji i działań.

Nasza Wizja i nasze działania opierają się na 3 silnych filarach:

W celu odniesienia sukcesu rynkowego, koncentrujemy się na byciu blisko naszych klientów i myśleniu globalnym jako długoterminowych czynnikach sukcesu naszej firmy.

Niezawodność, zaufanie i wzajemne uznanie to solidne podstawy, na których budujemy nasze przywództwo i partnerstwo.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i akceptacji naszych obowiązków, pozycja lidera technologii jest trzecim filarem, który pozwala nam realizować naszą wizję.

Nasze cele

Bycie liderem w dziedzinie technologii i opracowywanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska
Zapewnienie najwyższej klasy obsługi i kompetencji w rozwiązywaniu problemów
Zarządzanie naszą firmą i zasobami w sposób zrównoważony
Odpowiedzialne działanie wobec naszych pracowników, klientów i społeczeństwa

Poznaj naszą kadrę zarządzającą

Marcin Gliwiński Prezes

Marcin Gliwiński pełni funkcję Prezesa Hüttenes-Albertus Polska
Sp. z o.o. od 1 stycznia 2020 r. 

Marcin Gliwiński ukończył studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Hucie Zawiercie (obecnie CMC Poland Sp. z o.o.). W 2006 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przed rozpoczęciem pracy w Hüttenes-Albertus, przez 4 lata pracował w Cognor Ferrostal Łabędy jako Dyrektor Operacyjny Walcowni Gorącej w Zawierciu.

 

Stanisław Bieda Prokurent

Stanisław Bieda pełni funkcję Prokurenta w Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. od 2015 roku. Jest odpowiedzialny za sprzedaż, produkcję i technologię.

Stanisław Bieda ukończył Wydział Odlewnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie w Odlewni Ursus w Lublinie przez okres 10 lat. Następnie przez 4 lata prowadził kontrakty odlewnicze w Niemczech, poszerzając swoje umiejętności oraz zyskując kolejne doświadzenia w temacie produkcji dużych odlewów w masach furanowych.

W firmie Hüttenes-Albertus Polska jako Doradca Techniczny od 1996 roku. W 2005 roku objął funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju.