Skip to main content Skip to page footer

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH

Ochrona Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej jest czymś, co traktujemy bardzo poważnie. Chronimy Twoje dane zgodnie z przepisami ustawowymi ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO, obowiązujące od 25 maja 2018 r.).

Hüttenes-Albertus dokłada wszelkich starań, aby gromadzić, dokładnie sprawdzać i regularnie aktualizować wszystkie informacje na naszej stronie internetowej zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie jest jednak możliwe zapewnienie gwarancji kompletności i poprawności tych informacji. Ponadto Hüttenes-Albertus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej lub korzystaniem z treści w niej zawartych. Hüttenes-Albertus zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia treści tej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania. Jeśli ta strona internetowa zawiera informacje od stron trzecich lub linki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, są one dostarczane wyłącznie jako dodatkowa usługa dla użytkowników. Hüttenes-Albertus nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie przyjmuje tych treści jako własnych. Hüttenes-Albertus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostępem do stron internetowych osób trzecich lub z korzystania z ich treści.

 


Artykuł 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej przekazujemy Ci informacje o gromadzeniu Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące Ciebie jako osoby umożliwiającej identyfikację osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika itp.

(2) Odpowiedzialność prawną zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) ponosi Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH (patrz nasza nota prawna). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych przez e-mail: ha@datenschutz-anfrage.de lub wysyłając list zaadresowany do "der Datenschutzbeauftragte" (Inspektor Ochrony Danych) na nasz adres pocztowy.

Inspektorem ochrony danych Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH jest

Christian Wolff (DSB Cert) c/o Data Business Services GmbH & Co KG,

Schierholzstraße 27,

30655 Hanover,

Germany,

Phone: +49 (0)89 12501375-6,

wolff-dpo@data-business-services.com.

(3) W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Ciebie dane (Twój adres e-mail, jeśli dotyczy, Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuniemy dane, które podałeś w tym kontekście, gdy tylko przechowywanie nie będzie już konieczne, lub ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, jeśli są one objęte ustawowymi obowiązkami przechowywania. Hüttenes-Albertus zakłada, że żadna komunikacja jakiegokolwiek rodzaju wysyłana do Hüttenes-Albertus za pośrednictwem tej strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób nie podlega poufności.

(4) Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców do poszczególnych funkcji naszych usług lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poniżej przedstawimy szczegółowe informacje na temat odpowiednich procesów. Określimy wtedy również kryteria stosowane do określenia okresu, przez jaki Twoje dane będą przechowywane.

 


Artykuł 2 Twoje prawa

(1) Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

(2) Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych dla Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH jest Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Komisarz Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji), Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: +49(0)211/38424-0, Faks: +49(0)211/38424-10, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych dla Hüttenes-Albertus Polska sp. z o.o. jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00
Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00-15.00
e-mail: kancelaria@luodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00
 


Artykuł 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby, tj. informacje, które można prześledzić wstecz do osoby. Należą do nich na przykład imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub numer telefonu. Ale dane o preferencjach, hobby, członkostwie lub o tym, które strony internetowe były przeglądane przez kogoś, również liczą się jako dane osobowe. O ile użytkownik udostępnił dane osobowe na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika i / lub klienta, w celu przetwarzania umów zawartych z użytkownikiem i / lub klientem strony internetowej oraz w celu administracji technicznej. Dane osobowe będą przekazywane lub w inny sposób udostępniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów przetwarzania umowy lub do celów rozliczeniowych lub jeśli użytkownik strony internetowej i / lub klient wyraził na to uprzednią zgodę. Podczas korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie zarejestrujesz się lub w inny sposób nie przekażesz nam informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie wymagane, aby umożliwić Ci przeglądanie naszej strony internetowej oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (rzeczywista strona)
 • Status dostępu/kod stanu http
 • Ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Plik cookie to rekord danych, który jest przechowywany na dysku twardym i przypisany do używanej przeglądarki. Pliki cookie zawierają pewne informacje, które są udostępniane między komputerem użytkownika a witryną, która utworzyła plik cookie (w tym przypadku nami). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one uczynieniu naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną.

(3) Korzystanie z plików cookie:

a) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:

 • Niezbędne pliki cookie
 • Analityczne pliki cookie

b) Niezbędne pliki cookie są potrzebne do umożliwienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Zapewniają, że strona działa bez problemów. Podczas przeglądania naszej strony internetowej zostaniesz poinformowany za pomocą banera o korzystaniu przez nas z plików cookie, a także zostaniesz przekierowany do niniejszych informacji o ochronie danych.

c) Analityczne pliki cookie: Służą do tworzenia profili statystycznych, których nie można prześledzić wstecz do poszczególnych użytkowników, a jedynie do grup.  Do analizy statystycznej używamy "Matomo" (dawniej "PIWIK") na tej stronie internetowej. Jest to narzędzie open source do analizy internetowej.  Nazwa to: mtm_consent lub mtm_cookie_consent. Matomo jest dezaktywowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Tylko wtedy, gdy aktywnie wyrazisz na to zgodę, Twoje zachowanie związane z użytkowaniem jest rejestrowane anonimowo. Podczas przeglądania naszej strony internetowej zostaniesz poinformowany za pomocą banera o korzystaniu przez nas z plików cookie, a także zostaniesz przekierowany do niniejszych informacji o ochronie danych.

d) Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami i, na przykład, odrzucić pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Jeśli to zrobisz, pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony internetowej. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.

e) Zmiana ustawień plików cookie.

 


Artykuł 4 Przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych

Korzystamy z LinkedIn i Facebooka. Operatorzy platform mediów społecznościowych korzystają z metod webtrackingu. Śledzenie w sieci może być również wykonywane niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy zarejestrowany na platformie mediów społecznościowych. Nie można wykluczyć, że dostawca platformy mediów społecznościowych może wykorzystywać Twój profil i dane behawioralne do oceny Twoich nawyków, relacji osobistych, preferencji itp. W tym zakresie nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez dostawcę platform mediów społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platform mediów społecznościowych i dalszych opcji sprzeciwu, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://linkedin.com/legal/privacy-policy

 


Zakres, ważność i skuteczność prawna oświadczenia o ochronie danych

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany powyżej. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i obowiązuje od 23 maja 2018 r., zaktualizowane 3 lutego 2021 r. Ponieważ nadal rozwijamy naszą stronę internetową i / lub wdrażamy nowe technologie, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy ponowne czytanie aktualnego oświadczenia o ochronie danych w regularnych odstępach czasu.