Skip to main content Skip to page footer

Hüttenes-Albertus bierze na siebie odpowiedzialność.

Zarówno jako dostawca materiałów, producent piasków i rdzeni jak również doradca techniczny i pracodawca poczuwamy się do odpowiedzialności. Mając to na uwadze, działamy odpowiedzialnie wobec ludzi i naszych zasobów naturalnych.

Prowadzimy intensywne badania, żeby połączyć specjalistyczną wiedzę z zakresu chemii odlewniczej, zdobywaną przez wiele dziesięcioleci, z zupełnie nowymi metodami badawczymi. W ten sposób wspólnie z naszymi klientami tworzymy jeszcze bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska procesy odlewnicze.

 

 

“Poważnie traktujemy nasze zobowiązania w kontekście troski o środowisko naturalne oraz przyszłość następnych pokoleń.”

- Marcin Gliwiński, Prezes

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za środowisko

Co to oznacza dla HA?

Dzięki wydajnym produktom i procesom firma Hüttenes-Albertus wraz ze swoim zespołem towarzyszy światu odlewniczemu od wielu dziesięcioleci.

Przygotowujemy się do wyzwań jutra poprzez:

  • Intensywne badania w zakresie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska systemów wiążących
  • Nowoczesne metody badawcze
  • Ścisłą współpracę z uniwersytetami i instytutami
  • Szerokie inwestycje w zrównoważone technologie produkcji

Już kilkadziesiąt lat temu firma HA dostrzegła, że ochrona środowiska jest szansą dla przemysłu odlewniczego. Mając to na uwadze, systematycznie wspieramy rozwój produktów mających na celu ochronę środowiska. Badamy i rozwijamy produkty, które pomagają naszym klientom zmniejszyć emisje w procesach produkcyjnych i utrzymać surowce w obiegu. Podejmujemy odpowiednie środki, aby zminimalizować ogólny wpływ na środowisko naszych procesów produkcyjnych i produktów, jak również ich wpływ na nasze najbliższe otoczenie.

Czyste powietrze

Od wyboru odpowiedniego piasku poprzez produkcję rdzeni, suszenie i zalewania do regeneracji lub utylizacji zużytego piasku:
W każdej odlewni istnieje wiele źródeł emisji. Jednocześnie na całym świecie zaostrzają się wymogi prawne dotyczące utrzymania czystości środowiska. Dlatego odlewnie coraz częściej stają przed wyzwaniem ograniczenia emisji. Oczywiście, nie może się to odbywać kosztem jakości produktu, produktywności czy efektywności. Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą osiągnąć równowagę pomiędzy niższą emisją (BTX, CO2, dym, zapach, itp. ) a bezkompromisową wydajnością.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie recyklingiem

Wspierając ponowne wykorzystanie piasku odlewniczego i jego powrót do obiegu materiałowego, możemy pzryczynić się do zrównoważonego rozwoju w każdym sektorze przemysłu odlewniczego.
Recykling od dawna jest powszechną praktyką i codziennością w przemyśle odlewniczym. W miarę możliwości, również masa formierska i rdzeniowa są regenerowane i ponownie wykorzystywane. Niektóre piaski wykazują jednak zmienione właściwości po regeneracji.

Dowiedz się więcej

 

Najwyższy możliwy standard jakości naszych produktów jest zdeklarowanym celem - dla każdego nowego projektu, dla procesów HA stosowanych codziennie na całym świecie, dla każdej szarży produktu.

 

Jakość potwierdzona certyfikatami

Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku HA Düsseldorf dzięki wyraźnemu zaangażowaniu w bezpieczną i przyjazną dla środowiska produkcję otrzymał certyfikaty zgodnie z ustawowymi normami DIN EN ISO 9001 i 14001. W 2015 roku wprowadziliśmy również system zarządzania energią zgodny z normą DIN EN ISO 50001.

HA Polska także od 2007r zdobywa certyfikaty początkowo TUV, aktualnie DAS dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz dla Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 w zakresie działalności: Projektowanie i produkcja rdzeni, piasków powleczonych, sprzedaż 
wyrobów i materiałów pomocniczych dla przemysłu odlewniczego.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna

W celu optymalizacji wykorzystania energii w całej grupie, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym, HA wdrożyła system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001. Certyfikat ten jest nie tylko wyrazem uznania dla wszystkich naszych dotychczasowych osiągnięć, ale również stanowi zachętę i potwierdza nasze zobowiązanie do ciągłego dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej naszej firmy.

Efektywne energetycznie zarządzanie jest jednym z naszych kluczowych celów korporacyjnych i jest zakorzenione w naszych zasadach zarządzania firmą.

NOWE WYZWANIA – HA Polska
W ostatnich latach bardzo istotne dla nas oraz naszych klientów stały się aspekty środowiskowe. Ślad węglowy jaki zostawiamy po sobie jest tematem wielu rozmów i rozważań. Coraz częściej kwestia ta przewija się w rozmowach z naszymi kontrahentami, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o globalnych korporacjach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, obecnie realizujemy inwestycję budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na dachu naszej fabryki w Lublinie. Tym działaniem chcemy mieć realny wkład w zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przyczynić się do ochrony środowiska w obszarze naszej produkcji. Inwestycja taka nie należy do tanich, jednakże dzięki wsparciu właściciela z Niemiec możemy sobie na nią pozwolić. Galopujące ceny prądu oraz pojawiające się dodatkowe opłaty były dodatkowym katalizatorem przy podejmowaniu decyzji o realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Nasze wartości

 

 

 

“Przy wszystkich wyzwaniach, z którymi mierzymy się każdego dnia jako międzynarodowa firma, nasze wartości i ludzkie podejście są zasadami, którymi kierujemy się we wszystkim co robimy.“

 

- Christoph Koch - Prezes

Kodeks postępowania grupy HA

Sukces ekonomiczny i społeczna odpowiedzialność to nierozłączne cele naszej korporacji.

Podstawowe wartości HA są zakorzenione w zasadach odpowiedzialnego i etycznego działania wobec pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa i środowiska.

Podstawowe zasady i wytyczne, które określają nasze działania i nasze postępowanie wobec partnerów biznesowych, społeczeństwa i naszych współpracowników, są określone w Kodeksie postępowania HA.

► Pobierz kodeks postępowania HA

Kodeks Postępowania Dostawców

HA jako działające na całym świecie i odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo rodzinne, poczuwa się do odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. We wszystkich naszych działaniach biznesowych dążymy do osiągnięcia dwóch nierozłącznych celów: sukcesu ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej. Główne wartości HA są zakorzenione w przewodnich zasadach odpowiedzialnego i etycznego działania wobec pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa i środowiska.

HA oczekuje, że jej dostawcy i usługodawcy będą podzielać jej zaangażowanie w przestrzeganie tych zasad.

► Pobierz kodeks postępowania dostawców

Jeśli potrzebujesz kodeksu postępowania dostawcy w swoim języku ojczystym, skontaktuj się z Działem Zakupów Strategicznych w Düsseldorfie.

Różnorodność i równość szans

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia równych szans i promujemy środowisko pracy charakteryzujące się szacunkiem i tolerancją, gdzie wartość i godność każdej jednostki jest uznawana, a wszyscy pracownicy traktują się wzajemnie z uprzejmością, uczciwością i szacunkiem. Nasi pracownicy traktują siebie nawzajem z zaufaniem. W HA zapewniamy środowisko pracy, które jest wolne od dyskryminacji.

Nie tolerujemy żadnych zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do pracowników lub osób ubiegających się o pracę ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, ciążę lub rodzicielstwo, stan cywilny, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne przyczyny objęte zakazem dyskryminacji.

Firma Hüttenes - Albertus ceni sobie różnorodność swoich pracowników. Polityka promująca różnorodność pozwala HA przyciągnąć najlepszych pracowników na wszystkie poziomy i obszary działalności firmy. Zachęcamy naszych pracowników do udziału w kształtowaniu środowiska pracy, które promuje różnorodność oraz do brania odpowiedzialności za decyzje, które to odzwierciedlają.