Skip to main content Skip to page footer

Informacja prawna

Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH
Wiesenstrasse 23
40549 Düsseldorf
Germany


Tel: +49 211 5087-0
Fax: +49 211 500560
info@ha-group.com


Presidents:
Franz Friedrich Butz, Christoph Koch


Local court Düsseldorf HRB 11916
Ust-Ident number: DE 119271523

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie oświadczenia, opisy i ankiety przedstawione tutaj są wyłącznie dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim jest to możliwe, Hüttenes-Albertus stara się dostarczać dokładne, kompletne i aktualne informacje na stronie internetowej. Jest to przygotowane z największą starannością. Nie można jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, dokładność lub kompletność informacji podanych na tej stronie. Wszystkie informacje o produktach, informacje o spółkach zależnych i inne ogólne informacje publikowane przez Hüttenes-Albertus na tej stronie internetowej są udostępniane zgodnie z jej najlepszą wiedzą. Jednakże w zakresie dozwolonym przez prawo żadna z tych informacji nie stanowi gwarancji, zobowiązania lub odpowiedzialności ze strony Hüttenes-Albertus lub jej spółek zależnych. W związku z tym wszelka odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające ze wskazanych treści jest zdecydowanie wyłączona. Czytelnik musi być przygotowany na oczekiwanie niezapowiedzianych zmian lub uzupełnień do podanych tutaj informacji w dowolnym momencie. To samo dotyczy wszystkich bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych oraz linków do tej witryny na stronach internetowych osób trzecich. Hüttenes-Albertus nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki, w szczególności w przypadku zmian na innych stronach po dodatniu linków. Informacje są wiążące dla Hüttenes-Albertus tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone faksem lub pisemną wiadomością dostarczoną za pośrednictwem poczty. Linkowanie poszczególnych stron tej witryny w ramkach jest dozwolone wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie.

 


Prawa autorskie do treści; Prawa własności intelektualnej

Nasza strona internetowa jest częścią globalnej sieci HA Group. Wszystkie treści publikowane na tej stronie podlegają prawom autorskim związanym z autorstwem, markami i praktykami konkurencyjnymi. Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie w celu wyszukiwania lub oferowanie dostępu online (włączenie do innych stron internetowych) naszych stron internetowych, układ stron internetowych, ich zawartość (teksty, obrazy, programy), w całości lub w części, w zmienionej lub niezmienionej formie, jest dozwolone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie.

 


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie pliki do pobrania oferowane na tych stronach zostały przetestowane przy użyciu aktualnych programów antywirusowych. Mimo to, nie można wykluczyć, że mogą być zainfekowane. Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z tego źródła. Dlatego sprawdź wszystkie pliki przed użyciem z oprogramowaniem antywirusowym.

 


Prawo właściwe, Sąd Właściwy

Prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec jest wiążące dla wszystkich sporów wynikających z lub związanych z korzystaniem z tej strony internetowej. Wyłącznym sądem właściwym jest Düsseldorf, Niemcy.