Skip to main content Skip to page footer

LABORATORIUM HA Polska

Badania

HA Polska posiada nowoczesne, doskonale wyposażone Laboratorium kontrolno-badawcze. Pozwala ono na bieżącą kontrolę procesu produkcji zarówno piasków powlekanych jak i rdzeni między innymi w zakresie:

 • Analizy sitowej
 • Wilgotności
 • Strat prażenia
 • Wytrzymałości na zginanie na gorąco / na zimno
 • Temperatury mięknienia
 • Frakcji skluszczonej i utwardzonej
 • Gazotwórczości
 • Oznaczania termicznej rozszerzalności liniowej
 • Oceny stopnia zapylenia piasków
 • Badania pH
 • Konduktometrii
 • Pomiaru wymiarów geometrycznych rdzeni

 

 

 

“Konsekwentne ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów, sprawny, zgrany i zmotywowany zespół - to są podstawy badań w HA Polska”

 

Saturnin Prawdzik-  -Doradca Techniczny / Technolog ds. Piasków Suszonych i Powlekanych

Łączymy teorię z praktyką

Łączymy teorię z praktyką

Stan wyposażenia naszego laboratorium umożliwia również ciągłe doskonalenie i rozwój produkowanego asortymentu oraz prowadzenie na potrzeby naszych klientów szerokiej gamy badań związanych z technologią formy i rdzenia.