Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Boyalar

Tüm Uygulamalar için Boyalar

Boya terimi, üretilen parçaların yüzeyini pürüzsüzleştirmek için kullanılan teknikleri ifade eder. Döküm teknolojisinde boyalar, kalıplanmış parçanın gözenekli yüzeyini pürüzsüzleştirmek için kalıplara ve maçalara uygulanan maddelerdir. Temel malzeme olarak, ince öğütülmüş refrakter malzemeler, yüksek dereceli refrakter malzemeler kullanılmaktadır. Boya tabakası, altındaki tabakayı yalıtır ve ergimiş metalden kaynaklanan termal strese karşı korur.

Kusursuz döküm yüzeyleri       Daha verimli prosesler       Kusurların önlenmesi       Kontrol edilebilir özellikler

Dünyanın en önemli döküm kimyasal ürünleri tedarikçilerinden biri olan Hüttenes-Albertus, otomotiv, el kalıplama ve diğer birçok döküm prosesindeki tüm uygulamalar için boyalar sunmaktadır.

Bağlayıcı sistem teknolojisindeki sürekli gelişmelerin bir sonucu olarak, boyalar da sürekli değişen gereksinimlere bağlı olarak uyarlanmaktadır. Bu, sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında test edilen ve uyarlanan yeni hammaddelerin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.

Ayrıca, su bazlı boyalara yönelik sürekli artan talebi geniş bir ürün yelpazesi ile karşılayabilmekteyiz.

HA Boyalarının Güçlü Yönleri

Mükemmel döküm yüzeyleri ancak doğru boya ile elde edilebilir. Damarlaşma gibi tipik döküm hataları engellenerek; yeniden işleme ve ilgili maliyetler önemli ölçüde azalır.

HA'nın kapsamlı ürün portföyünde tüm uygulama çeşitleri ve depolama koşullarına yönelik boyalar vardır

  • En gelişmiş teknoloji ile yüzey optimizasyonu
  • Düzgün boya yapısı
  • Kararlı işlenebilirlik
  • Kontrollü reolojik özellikler
  • Kalıplama malzemesinin iyileştirilmiş sıcaklık kararlılığı
  • Penetrasyon veya damarlaşma gibi döküm kusurlarını engelleme
  • Kontrollü gaz geçirgenliği
  • Minimum tamirat
  • Tüm gereksinimler için alkol ve su bazlı boyalar
  • Uygulama ve proses ekipmanı üreticileriyle iş birliği sayesinde optimize edilmiş uygulama

 

 

 

Çözücü olarak Su

 

 

Sürekli İyileştirme Çalışması

Bir zamanlar uygulanması basit olan boyalar, artık çok çeşitli uygulamalar için karmaşık çok bileşenli sistemler haline geldi. Refrakter malzemelerin, taşıyıcı sıvının, bağlayıcıların ve diğer girdi malzemelerinin bileşiminde ince ayarlamalar yaparak, boyalarımız tüm özel koşullara uyarlanabilmektedir.

En iyi teknolojiyi en iyi fiyatlarla sunmanın yanı sıra hem üretimde hem de dökümhanelerde kullanımda, ürünlerimizin sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktayız.

Alkol bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş, birçok müşteriyi mükemmel döküm sonuçlarıyla bu emisyonsuz, uygun maliyetli ve depolamaya dayanıklı çözümü tercih etmeye yönlendirdi. Aynı şekilde, araştırma sonuçlarına göre emisyonların azaltılması ve kaynakların korunmasına odaklanılması geleneksel boyalar için de geçerlidir.

Hannover'deki laboratuvarımızda, uzmanlardan oluşan bir ekip, yeni boya sistemlerinin daha fazla geliştirilmesi için çalışmalara devam etmektedir.

Özelleştirilmiş Boyalar

Ürün yelpazemiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yüzün üzerinde boya içermektedir.

Burada müşterilerimiz için döküm zorluklarının çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunan pek çok boya çeşidi sunmaktayız.

Teknik Makaleler

3 boyutlu yazıcıda yapılan maçalar, maça makinalarında üretilen maçalardan birçok özelliğiyle önemli ölçüde ayrılmaktadır.  HA Yetkinlik Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcı için özel boyaların geliştirilmesi sürecinde, kalıplardaki boyaların rolü ve maça üretim sürecinin özel gereksinimlerine nasıl uyulacağı etraflıca incelendi.

HA, 3 boyutlu yazıcı prosesi için gerçek döküm parçalara özel halihazırda başarıyla kullanılmakta olan alüminyum, demir ve çelik dökümlerde döküm hatası olmayan ve pürüzsüz bir yüzey sağlayan özel bir boya serisi geliştirmiştir.

Santrifüj döküm için formüle edilen yenilikçi boyalar, döküm kusurlarını önlemeye yardımcı olur, mekanik parametreleri etkiler ve hatta özel yüzey yapılarının oluşturulabilmesi için bir şekillendirme ortamı görevi görür. Dökümhaneler için, herhangi bir yeni santrifüj döküm uygulamasının geliştirme sürecinde erken bir aşamada deneyimli bir boya tedarikçisinden bilgi almak yararlıdır.

HA'daki dökümhane uzmanları ve kimyagerleri, her zaman farklı sorunları gidermek için çalışmaktadırlar. Özel uygulamalar için genellikle "hazır" bir ürün bulunmadığından, ilk testten seri üretime  kadar müşterilerimizle birlikte adım adım çözümler geliştiriyor ve test ediyoruz.

 ► daha fazlası