Skip to main content Skip to page footer

Grubumuzun kökleri 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Bugün Hüttenes-Albertus dünya çapında başarılı bir aile şirketidir.

Yetenekli ve hevesli bir mucit tarafından kurulan şirket

1905'te yetenekli mucit Albert Stahn, Hannover'de Albertuswerke GmbH'yi kurdu. Şirketi başlangıçta kendisini günümüzün solaryumunun öncüsü olan UV ark lambaları yapmaya adadı.
1920'lerin başında, Albert Stahn dökümhane kimyasına odaklanarak şirketi yeniden düzenlemeye başladı, yeni organik maça bağlayıcıları ve döküm üretimi için makineler geliştirdi.

1984'te kurduğu döküm reçinesi üretimi yapan şirketini ile 1993'da Hüttenes-Albertus gücüyle birleştirerek dünya çapında şirketler grubu üyesi yapan Doğan Boran, açık görüş yeteneği, araştırmacı ruhu, ticari zekâsı ve sektör tecrübesi ile pazara farklı bir ivme kazandırmıştır.  

 

1909'da Ruhrort'ta Hüttenes & Gerling şirketini kuran Wilhelm Hüttenes, 1912'de yeni bir başlangıç için zamanın geldiğine karar verdi. Kardeşi Karl Hüttenes ile güçlerini birleştirip Gebrüder Hüttenes o.H adında yeni bir şirket kurdu. İki kardeş, şirketlerini 1916'da Düsseldorf'a taşıdı.
Başlangıçta kağıt endüstrisi tarafından üretilen atık suların geri dönüştürülmesine odaklandılar. Bu buluş, malzemenin maça kumu için bir bağlayıcı olarak kullanılabileceği keşfedildiğinde şirketin geleceği belirlendi. Döküm sektörünün büyüklüğü ve önemi göz önüne alındığında, Hüttenes kardeşler en iyi fırsatların burada olduğunu saptayarak doğru karar verdiler.

Teknoloji asla durmaz

Makine mühendisliği endüstrisi oldukça hızlı ilerledi. Radyatörler, kompresörler ve yanmalı motorlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi için dökümler daha karmaşık hale geldi ve giderek daha hassas kalıplar ve maçalar gerektiriyordu. Kil bağlı kumların özellikleri geleneksel olarak talaş veya at gübresi eklenerek geliştirilmişti, ancak bunlar uzun zaman önce performans sınırlarına ulaşmıştı. Sadece diğer bağlayıcılarla birlikte kullanılabilen kağıt fabrikalarının atıkları da uzun vadeli bir çözüm oluşturmadı. Gittikçe daha karmaşık hale gelen dökümleri üretmek için sektör açıkça yeni yüksek performanslı maça bağlayıcılarına ihtiyaç duyuyordu ki sadece bunlar dökümhanelerin maça kumlarını her seferinde kusursuz dökümleri garanti edecek şekilde oluşturmasına izin vermekteydi.

Aranan sorun çözücüler

Hüttenes ve Albertuswerke çok aranan problem çözücülerdi ve dökümhanelerin daha sofistike döküm ürünlere yönelik artan talebe yanıt vermelerine yardımcı olmaktaydılar. İki şirket başlangıçta bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlara dayalı “maça yağlar” geliştirdi. Bu yağlar uzun yıllar maça üretiminde kullanıldı.

1950'lerden itibaren sentetik reçine bağlayıcılar ön plana çıktı. Reçine kaplı kumlar için katı novalaklar (Resital) ve sıvı fenolik reçineler (Resole) üretkenlik ve gerçek bir kalite devrimi sağladı.

Konu; yeni, yüksek kaliteli dökümler, büyük parça dökümü, seri üretim veya verimlilik olsun; tüm bu zorluklar için bağlayıcı teknolojisi alanında bir çözüm bulunması gerekiyordu.

Gebr. Hüttenes and Albertuswerke güçlerini birleştirdi

1 Ocak 1970'de iki şirket birleşerek Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH'yi oluşturmuş ve böylece tüm ortak temel üretim süreçleri için tam kapsamlı bir dökümhane kimyasalları tedarikçisi olmayı ve aynı zamanda giderek yükselen küresel pazarda değerli bir teknolojik liderliği güvence altına almayı başarmıştır.

Şirket, yeni ürünlerin geliştirildiği ve mevcut ürünlerin sürekli olarak iyileştirildiği laboratuvarlara hızla yatırım yaptı.

Konu; yeni, yüksek kaliteli dökümler, büyük parça dökümü, seri üretim veya verimlilik olsun; tüm bu zorluklar için bağlayıcı teknolojisi alanında bir çözüm bulunması gerekiyordu.

Bu yüzden de araştırma ve geliştirmeye artan bir odaklanma vardı.


Kataloğumuzdaki ürünlerimizi satmak için değil, sorunların çözülmesine yardımcı olacak ürünler geliştirmek ve üretmek için çalışıyoruz.

1970'lerde şirket yazısından alıntı

 

Yenilik Geleneği 

Döküm sektörünün devrimi, artan mekanizasyon ve otomasyonun ardından daha çevre dostu çözümlere yönelik çalışmalarla devam etti.

Shell kalıplama, furan reçinesi, cam suyu, warm/hot box'tan cold box'a ve inorganiklere kadar değişen yeni maça bağlayıcı teknolojileri geliştirildi ve maçahaneler tarafından hızla benimsendi. Besleyiciler ve refrakter boyalar dahil olmak üzere dökümhane katkı malzemeleri, şirketin ürün portföyünü kademeli olarak genişletti.

1962'den itibaren HA, yurt dışındaki varlığını da genişletti. Şirket, Fransa'daki ilk yan kuruluşundan sonraki birkaç yıl içinde diğer Avrupa ülkelerine, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya'ya yayıldı.

HA Group bugün 30'dan fazla ülkede temsil edilmektedir. 

 

Gelecek için Bugünden

1.800'den fazla çalışanımızla dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize uzman desteği sağlamak  için çalışmaktayız. Sistematik genişleme, Hüttenes-Albertus'un küresel döküm pazarlarındaki lider konumunu güçlendirmek için mevcut iş üzerine kurulmuştur.

Yerinde saymak, geride kalmak demektir. HA Group olarak geleneği yenilikle birleştiriyoruz. İnovasyonun belirleyici itici güç olduğunu kurucu babalarımızdan öğrendik. Bu nedenle, ürünlerimizi ve çözümlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Böylesine güçlü ve istikrarlı köklerle, yenilik yapmak, müşterilerimize değer katmak ve çevreyi korumak için çabalarken ufkun ötesine bakabiliyoruz.

Şirket, 2017'nin sonlarında iki inovasyon merkezinin;

HA Yetkinlik Merkezi (CoC)

Hannover'de yeni bir laboratuvar

açılışıyla iki önemli dönüm noktasına ulaştı.

Hüttenes-Albertus, dünyanın en yenilikçi döküm kimyasalları şirketi olmayı hedeflemektedir ve inovasyonun rekabet avantajını sürdürmek için kilit faktörlerden biri olarak önemini tam olarak kabul etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Kilometre taşlarımız

Albertuswerke'nin 1905'te Hannover'de kurulmasından bu yana pek çok gelişme yaşandı. Bugün, Hüttenes-Albertus Group ve yan kuruluşları son derece başarılı bir uluslararası şirketler grubudur.

1905'ten 1963'e

 

1905'te Albert Stahn, Hannover'de, daha sonra HA'yı oluşturmak üzere birleşen iki ana şirketten biri olan Albertuswerke GmbH'yi kurdu.

1909'da Wilhelm Hüttenes Ruhrort'ta kurduğu şirket, 7 yıl sonra Düsseldorf merkezli Gebrüder Hüttenes o.H.'ye dönüştü.

HA, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, döküm endüstrisinde devrim yaratan iki yenilik geliştirdi: ilk tam sentetik ve düşük gaz bağlayıcılı reçineler ve ilk havada sertleşen furan reçineleri.

1962 yılında firmamız yurtdışındaki ilk iştiraki olan HA Fransa'yı bugün kurarak uluslararası pazara girmiştir.
Sadece bir yıl sonra gruba HA Belçika eklenmiştir.

 

1969'dan 1974'e


1960'ların sonunda HA, daha sonra HA Hollanda olarak bilinen firmayı kurdu. Aynı yıl, o zamandan beri, son derece başarılı yan kuruluşumuz olan HA Ilarduya haline gelen İspanyol şirketi AISA Ilarduya ile bir ortaklık kuruldu.

1970'de Albertuswerke ve Hüttenes kardeşler, döküm endüstrisinde devrim yapmak ve Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH (kısaca “HA”) olmak için güçlerini birleştirdiler.

1973'te Hüttenes-Albertus, HA Falchem'in kuruluşuyla Güney Afrika pazarına girdi.

1974'te HA, İtalya'da SATEF Hüttenes-Albertus SpA ile bir ortaklığa girdi. 

Yine 1974'te, 44 yıl sonra Chemex Foundry Solutions GmbH adıyla yeniden markalaşan Chemex GmbH yenilikçi besleyici sistemleri için yetkin bir ortak olarak gruba katıldı.

1977'den 1993'e


HA, Brezilya'dan başlayarak Güney Amerika pazarına girmiştir.
1978'de HA Group, Birleşik Krallık'ta daha sonra HA UK olacak olan bir yan kuruluş edinir. Bir yıl sonra HA, Japonya'yla Asya'da faaliyete başlamıştır.
1989'da HA Group, Asya'da iki yeni şirket kurar; Kapur ailesi (Hindistan) ve HA Almanya arasında bir ortak girişim olan GARGI HA ve bugünkü adıyla HA Kore olan bir Güney Koreli yan kuruluşu.

1993'de HA Group, HA Kovochem'in lansmanı ile Çek Cumhuriyeti'ne girdi. Gruba birkaç yıl sonra HA CZ eklendi.

 

1994'den 1998'e


1990'ların ortasından sonuna kadar, HA Group dünya çapında güçlü bir şekilde büyüdü.
1994 Türkiye'de 1980'lerin sonlarında kurulan Metko Kimya Sanayi, Metko HA olarak yeniden markalaştı.
1995 yılında HA, Avustralya'da bir üs kurdu, bunu bir yıl sonra Polonya'da HA Polonya'nın kuruluşu izledi.
1996'da HA, giderek daha çevre dostu ürünlerin geliştirilmesinde daha fazla adım attı: En son HA soğuk kutu üretimi, maça üretiminde devrim yaratmak için kolza tohumu metil esteri "biyodizel" kullanmaya başladı.

1998 yılında HA USA/Delta HA'nın kuruluşuyla HA Kuzey Amerika'ya giriş yaptı.
Aynı yıl HA, Şanghay'daki HA Foundry Auxiliary Material (HAFMaS) ortak girişimi ile Çin'deki ilk hamlesini de yapar ve 2000 yılında şirket, HA'nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline geldi.

1999'dan 2007'ye


1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında, HA birkaç yeni şirket kurdu. HA Group'a ilk katılan HA Romanya oldu.
2001 yılında, DeltaHA ve Borden Chemicals arasında bir ortak girişim kuruldu ve gelecekteki Amerikan yan kuruluşumuz HA International'ın yolu açıldı.

2003 yılında HA Group, modern inorganik bağlayıcıları piyasaya sürdü ve daha çevre dostu ürün alternatifleri için çıtayı yükseltti ve 
2007 yılında gruba bentonit tedarik etmek için HA Minerals'i kurdu.

2012'den 2020'ye

 

2012 yılında, UCP HA ortak girişimi, HA Group'un Rusya'ya ilk girişi oldu.

2017 yılında HA, Hannover bölgesinde iki inovasyon merkezi kurdu. Bu HA Yetkinlik Merkezi ve yeni laboratuvar, HA'nın döküm sektörü için son teknoloji araştırma ve geliştirmeye olan bağlılığının göstergesidir.

2019 yılında, HA Química de México ortak girişimi ile, Kuzey Amerika'da başka bir HA Group şirketi kurdu ve HA'nın artık Meksika'da da temsil edilmesi sağlandı.

2020 HA Group'un 50 yılı! HA Group 50. yılını kutluyor ve şirketimizin 100 yılı aşkın bir süre önce başlayan geçmişini gururla izliyoruz.