Skip to main content Skip to page footer

Hüttenes-Albertus sorumluluk sahibidir

Tedarikçi veya danışman, işveren veya komşu olarak; Sorumluluk alıyoruz.

Bu bilinçle, insanlara ve doğal kaynaklarımıza karşı sorumlu davranırız.

Müşterilerimizle birlikte daha verimli ve çevre dostu döküm prosesleri tasarlama arayışında, uzun yıllardır biriktirdiğimiz dökümhane kimyasallarındaki uzman bilgi birikimini, yeni araştırma ve yaklaşımlarına uygulamak için yoğun çalışmalar yapıyoruz.

“Çocuklarımız için, çevremiz için, bizim için, kimya sektörünün lider üreticisi olarak sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz.”

- Franz Friedrich Butz, Başkan

Çevresel Sorumluluk

Bu HA için ne anlama geliyor? 

 

Hüttenes-Albertus ve ekibi, döküm sektörü tarafından uzun yıllardır verimli ürünler ve süreçlerde uzman olarak tanınmaktadır.

Yarının zorluklarına şu şekilde hazırlanıyoruz;

  • Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bağlayıcı sistemleri alanında yoğun araştırma
  •  Modern araştırma yöntemleri
  •  Üniversiteler ve enstitülerle yakın işbirliği
  •  Yeni üretim ekipmanlarına kapsamlı yatırım

HA, çevre korumayı onlarca yıl önce döküm sektörü için bir fırsat olarak kabul etti. Bunu akılda tutarak, çevreyi korumaya yönelik ürün geliştirmelerini sistematik olarak teşvik ediyoruz. Müşterilerimizin üretim süreçlerinde emisyonları azaltmalarına ve hammaddeleri dolaşımda tutmalarına yardımcı olan ürünleri araştırıyor ve geliştiriyoruz. Üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevresel etkileri ve bunların yakın çevremiz üzerindeki yansımalarını en aza indirmek için uygun önlemleri alıyoruz.

Temiz Hava

Doğru kumun seçiminden maça üretimine, kurutma ve dökümden kullanılmış kumun rejenerasyonu veya atık sahasına atılmasına kadar bir dökümhanede birçok emisyon kaynağı vardır. Aynı zamanda, çevreyi temiz tutmak için düzenleyici gereklilikler tüm dünyada giderek daha da önem kazanmakta. Bu nedenle dökümhaneler, emisyonları azaltma konusunda giderek daha da çok çaba göstermekteler. Elbette bu, ürün kalitesi, üretkenlik veya verimlilik pahasına olmamalıdır. Daha düşük emisyonlar (BTX, CO2, duman, koku vb.) ile tavizsiz performans arasındaki bu dengeyi sağlayan kimyasal döküm çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

daha fazlası

 

Geri Dönüşüm Yönetimi

Döküm kumunun yeniden kullanımını ve malzeme döngüsüne geri dönüşünü teşvik ederek, döküm sektörünün her basamağında sürdürülebilirliği artırmaya yardımcı olmaktayız.
Geri dönüşüm, döküm sektöründe uzun süredir yaygın ve güncel bir uygulamadır. Dökümhaneler her zaman metal ve kum gibi kalıplama malzemeleri ve döküm ürünleri üretmek için kullanılan proses malzemelerini geri kazanıp geri dönüştürmüştür. Maça kumunu ve kalıp kumunu yenilemek ve yeniden kullanmak herkesin çıkarınadır. Ancak rejenerasyondan sonra bazı kumların özellikleri değişim gösterir.
daha fazlası

 

Her gün, her yeni gelişme, dünya çapında uygulanan tüm HA sistemleri için amacımız, ürünlerimizin mümkün olan en yüksek kalitede üretimidir. 

 

Sertifikalandırılmış Kalite

Güvenli ve Çevre Dostu üretime yönelik açık taahhüdümüzle, 1990'larda DIN EN ISO 9001 ve 14001 yasal normlarına göre sertifika kazandık.

2015 yılında ayrıca DIN EN ISO 50001'e uygun bir enerji yönetim sistemi de uygulamaya başladık.

Tüm başarılarımıza rağmen, kararlıyız: HA için kalite yönetimi süreci hiçbir zaman tamamlanmaz, sürekli olarak geliştirilir ve sürekli izlenir. Bu yaklaşım, iyileştirme potansiyelini mümkün olan en erken aşamada belirlememize ve ele almamıza olanak tanımaktadır.
 

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

Grup genelinde enerji kullanımını hem ekonomik hem de ekolojik olarak optimize etmek için, ISO 50001 uyumlu bir enerji yönetim sistemi uygulanmaktadır. Bu sertifika bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların tanınması  ve aynı zamanda bir teşvik sağlamakta ve şirketimizin enerji verimliliğini artırmak için sürekli çaba gösterme yükümlülüğümüzü teyit etmektedir.

  • Enerji verimliliği yönetimi, temel kurumsal hedeflerimizden biridir ve liderlik ilkelerimize bağlıdır.
  • Planlama ve satın alma dahil olmak üzere tüm operasyonel kararlarımıza çevre ve enerji konularını entegre ediyoruz.

Emisyon hacimleri ve enerji tüketimi düzenli olarak ölçülmekte, iyileştirme potansiyeli belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
HA, enerjinin verimli kullanımına ve doğal kaynakların korunmasına sadece sözde hizmet etmekle kalmaz, bunlar uzun zamandır temel yol gösterici ilkelerimiz arasındadır.

Yüksek enerji tüketimine sahip döküm endüstrisinin tedarikçisi olarak her zaman sektör genelinde sürdürülebilirliği geliştirmeye yardımcı olacak çözümler üzerinde çalışmaktayız.

 

Değerlerimiz

 

 

 

“Uluslararası bir şirket olarak karşılaştığımız tüm zorluklarda, değerlerimiz ve insan dokunuşumuz yaptığımız her şeye rehberlik eden ilkelerdir.“

 

- Christoph Koch - Başkan

HA Grubu için Davranış Kuralları

Ekonomik başarı ve iyi kurumsal vatandaşlık, şirketimizin ayrılmaz hedefleridir.

HA'nın temel değerleri, çalışanlara, iş ortaklarına, topluma ve çevreye karşı sorumlu ve etik davranmanın yol gösterici ilkelerine bağlıdır.

İş ortaklarımıza, kamuya ve meslektaşlarımıza yönelik eylemlerimizi ve davranışlarımızı belirleyen temel ilke ve yönergeler HA Davranış Kuralları'nda belirtilmiştir.

► Download Davranış Kuralları

Tedarikçi Davranış Kuralları

Küresel olarak aktif, uzun soluklu ve başarılı bir aile şirketi olarak HA, topluma ve çevreye karşı temel sorumluluğunun bilincindedir. Tüm ticari faaliyetlerimizde, ekonomik başarı ve sosyal sorumluluk gibi ayrılmaz ikili hedeflere ulaşmak için çalışmaktayız. HA'nın temel değerleri, çalışanlara, iş ortaklarına, topluma ve çevreye karşı sorumlu ve etik davranmanın yol gösterici ilkelerine bağlılıktır.

HA, tedarikçilerinin ve hizmet sağlayıcılarının bu yol gösterici ilkelere bağlılıklarını sürdürmelerini beklemektedir.

► Download Tedarikçi Davranış Kuralları

 

Toplum ve Güvenlik

Sorumlu bir şirket olarak, tesislerimizin tasarımı, inşaatı ve işletilmesinin her aşamasında güvenlik her zaman önceliğimizdir. Güvenlik taahhüdümüz yalnızca kurumsal yönergelerimize bağlı değildir, aynı zamanda günlük çalışma hayatımızın da önemli bir bileşenidir.

Müşterilerimiz için güvenli ürün ve hizmetler geliştirir ve üretiriz. Yaptığımız her şeyde müşterilerimize en güvenli, en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmaya çalışıyoruz.

Ürünlerimizin güvenliğinin yanı sıra tüm iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uyarak çalışanlarımıza sağlıklı, tehlikesiz bir çalışma ortamını garanti ediyoruz.

 

 

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği


Fırsat eşitliğini önemsiyoruz ve her bireyin benzersiz değerinin tanındığı ve her bir kişiye nezaket, dürüstlük ve haysiyetle davranıldığı saygılı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımız birbirlerine güven ve saygıyla davranırlar. HA'da ayrımcılığın olmadığı güvenli bir çalışma ortamını desteklemekteyiz.

Irk, ulusal veya etnik köken, cinsiyet, hamilelik, medeni veya ebeveynlik durumu, yaş, engellilik, din veya inanç, cinsel yönelim veya yürürlükteki ayrımcılıkla mücadele kanununda belirtilen diğer özellikler nedeniyle çalışanlara veya başvuru sahiplerine karşı ayrımcılığa müsamaha göstermemekteyiz. 

Hüttenes-Albertus, çalışanlarının çeşitliliğine değer verir. Çeşitliliği teşvik eden politikalar, HA'nın şirketin her seviyesinde ve her alanında en iyi çalışanları bünyesine katmasına yol açar. Çalışanlarımızı çeşitlilik dostu bir çalışma ortamının yaratılmasına katılmaya ve çeşitlilik ilkemizi yansıtan günlük kararlar almak için kişisel olarak sahiplenmeye teşvik ediyoruz.