Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Havada Sertleşen Reçineler

No-Bake; Havada Sertleşen Reçine Prosesi

Sentetik reçineler, 1960'ların başından beri büyük ve tek seferlik dökümler için kalıp ve maça üretmek için kullanılmaktadır.

Hüttenes-Albertus, sentetik reçineler alanında öncülerden biridir, yoğun araştırmalar sayesinde başlangıçta nispeten basit olan formülleri devamlı geliştirdi ve dünyanın her yerindeki dökümhane müşterilerinin gereksinimlerine göre uyarladı. Kurucularımız, 1961'de furanik havada sertleşen reçinelerin piyasaya sürülmesi ve 1965'te havada sertleşen fenolik reçinelerin geliştirilmesiyle önemli mihenk taşları oluşturmuşlardır. Bu süreçlerin tanıtılması, şüphesiz döküm sektörü literatüründe çok önemli bir yer tutmaktadır.

Son yıllarda dökümhanelerin ve müşterilerinin artan taleplerini karşılamak için havada sertleşen reçinelerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Son yıllarda, bu süreci tanımlamak için No-Bake terimi kullanılmaya başlanmıştır.

Bağlayıcı sistemlerimizi bu kadar özel yapan nedir?

Önemli ölçüde azaltılmış emisyonlar

Örneğin. düşük kükürtlü ve BTeX'i azaltılmış sistemler aracılığıyla

   Geri Dönüşüm Yönetimi

   Temel kalıplama malzemesinin yüksek oranlı reklamasyonu

    

     Yüksek verimlilik

     Kontrol edilebilir prosesler, düşük hata eğilimi, mükemmel döküm sonuçları

       Çevresel düzenlemelere uygunluk

       ve tehlikeli bileşenlerden kaçınılması, örn. serbest formaldehit içeriği <%0,05 olan sistemler aracılığıyla.

        Havada Sertleşen Reçine Ürün Portföyümüz


        Furan-Kaltharz

        Neredeyse tüm döküm türlerinin üretimi için bu klasik çok amaçlı yöntem şu özelliklere sahiptir:

        Özellikleri nelerdir:

        • Düşük bağlayıcı ekleme seviyesi

        • Düşük viskozite

        • Uzun depolama ömrü

        • İyileştirilmiş kürleşme

        • Düşük koku

        • Kum karıştırma ve kalıp doldurma sırasında düşük emisyon. (İzin verilen maruz kalma sınır seviyelerinin genellikle altında çalışır)

        • Kolayca geri kazanılabilir reklamasyon kumu

        • Yüksek kaliteli çelik dökümler için özellikle azot içermeyen reçine türleri

        Kısa sıyırma süreleri sunan reaktif, hızla kürleşen özel reçineler. (Agresif aktivatörlerin kullanımına gerek yoktur)

        • Yüksek kaliteli sfero döküm için düşük kükürtlü sistemler. (Toplam kükürt seviyesi neredeyse yarı yarıya düşüktür). Bu ayrıca, döküm sırasında ve sonrasında kükürt emisyonlarında belirgin bir azalma sağlamaktadır.

         

        Fenolik-Kaltharz: Sinotherm

        Çelik, gri dökme demir ve sferoda ağır döküm parçaların üretimi için özellikle uygun olan bu yöntem aşağıdaki avantajları sunar:

        • Düşük azot reçineleri

        • Uzun kum kullanım ömrü

        • Düşük aşırı kürleşme eğilimi

        • Tek tip kürleşme

        • Düşük serbest formaldehit ve fenol seviyeleri nedeniyle kürleşme sırasında azaltılmış gaz salınımı

        • Kolayca geri kazanılabilir reklamasyon kum

         

        Poliüretan-İzosiyanat: Pentex

        Kısa ve orta seri çelik ve alüminyum döküm için reaktif sistem. Yeni çözücülerin kullanımı sayesinde çevreye uyumlu olan bu yöntem şunları içerir:

        • Nispeten uzun kum kullanım ömrüne rağmen kısa kürleşme zamanı
        • Düşük bağlayıcı ilavesi
        • Kolay kum akışı
        • Pürüzsüz, sağlam kalıplar
        • Maça sandıklarından kolay sıyrılma
        • Düşük koku seviyesi
        • Kükürt ve fosfor içermez
        • Çelik dökümde iyi çatlaksız, yüzeyler

         

         

        Rezol-Ester: Sinotherm 200

        Bu yöntem, yüksek kaliteli çelik dökümler için kullanılır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

        • Özellikle çelik dökümde çok iyi döküm yüzeyleri, son işleme maliyetlerinde önemli tasarruf

        • Azot, kükürt ve fosfor içermez

        • Modeller kolayca sıyrılır

        • Kürleşme ve döküm sırasında düşük gaz emisyonları

        • Çelik dökümde düşük karbon emilimi

        • Düşük çatlama ve fining eğilimi

        • İyileştirilmiş yığılma özellikleri

         

        En iyi pratik

        Kalıp ve maça üretimi, güvenilir ve kararlı el kalıbı ve büyük parça dökümler üretmek için güvenilir bağlayıcı sistemleri gerekir.

        Aşağıdaki iki örnek, hassas ürün çözümlerinin geliştirilmesinde müşterilerimizle yakın işbirliğimizi mükemmel bir şekilde göstermektedir.