Skip to main content

Ürün

İnorganikler

İnorganik, standardı belirler: Emisyonsuz Döküm

Karbonsuz bileşenlerin kimyası genellikle inorganik olarak adlandırılır. Dökümhane kimyasallarında bu terim özel bir maça bağlayıcı sınıfını ifade eder. Bileşimlerinden dolayı organik kimyaya dayalı geleneksel bağlayıcılardan tamamen farklıdırlar. Sürdürülebilir, enerji ve kaynak açısından verimli proseslere giden yolda inorganik bağlayıcılar, döküm sektöründeki stratejik kararların odak noktası haline gelmektedir.

İnorganik bağlayıcıların yardımıyla Almanya’da çoktan gerçekleşen emisyonsuz döküm vizyonuna olan talep dünyanın diğer bölgelerinde de artıyor. Artan çevre bilinci ve enerji maliyetleri, küresel döküm endüstrisinin, yaklaşımlarını etraflıca düşünmesine neden oluyor. Küresel olarak konumlanmış birçok tanınmış dökümhane inorganik bağlayıcıları benimsemiştir.

 

İnorganik bağlayıcılarla geleceğe yürümek

 

Çevre Koruma

 • Emisyonsuz: dumansız, BTX veya BTEX yok, aminler yok, koku sıkıntısı yok
 • Önemli derecede düşürülmüş CO2 emisyonu
 • Kaynakların verimli kullanılması

Verimlilik 

 • Kalıp üzerinde yoğuşma birikintisi olmaması, daha uzun takım ömrü anlamına gelir
 • Yüksek kaliteli döküm parçalar üretilir
 • Karmaşık maça geometrilerinin dökümüne olanak sağlar
 • Mükemmel döküm kalitesi: boyanmamış bile olsa inorganik maçalar; organik yüzeylerinkine eşit ve bazı durumlarda daha iyi döküm yüzeyleri sağlar

Maliyet Avantajları

 • Hava temizlemesi için yatırım ve işletme maliyeti yoktur
 • Yoğuşma oluşmadıından temizlik için daha az zaman kaybı ve dökümhane yardımcı malzemelerinin tüketiminde azalma olur
 • Takım malzemesinin uzayan ömrü maliyetleri düşürür

İyileştirilmiş Çalışma Şartları

 • İnorganik bağlayıcılı maçaların üretimi ve dökümü sırasında koku yoktur
 • Kum üflemede ve döküm kalıbında ventil sistemi gerekmediğinden dolayı, daha az gürültü kirliliği oluşur

Cordis

Emisyonsuz Seri Üretim

HA, Cordis markalı bağlayıcı sistemleri ile inorganik bağlayıcılar alanında teknoloji liderlerinden biridir.

Özellikleri:

 • Cordis, silikat çözeltisi esaslı bir inorganik bağlayıcıdır sistemidir ve inorganik anorgit katkı malzemesi (iki bileşenli sistem) ile beraber kullanılır.
 • Su, solvent görevi görür.
 • İnorganik bağlayıcılı maça kumu ısıtılmış maça sandıklarında sıcaklığa maruz kaldığında, fiziksel bir proses üç boyutlu bir ağ oluşturarak kum maçaya mukavemetini verir.  
 • Ayrıca maçalar ısıtılmış hava ile gazlanabilir. Maçanın ihtiva ettiği nem gaz fazına dönüştürülerek tahliye edilir. Böylelikle, kürleşme solvent görevi gören suyun ısıyla maçadan uzaklaştırılmasıyla gerçekleşir.

İnovasyon Spotları

Uygun maliyet ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayan inorganik bağlayıcı sistemleri, artık birçok otomotiv alüminyum dökümhanesinde kuruldu.

Ancak tüm gelişimimiz için, kendimizi daha fazla ilerleme kaydetmeye adadık.

 

Örnek Uygulama

Uzun yıllardan beri, HA Group başarısını bilimsel araştırma, endüstriden diğer partnerleri ve müşterileri ile açık ve güven dolu işbirliği üzerine inşa etmektedir. HA Yetkinlik Merkezi ile dünyanın her yerinden konuyla ilgili kişileri bir araya getirerek benzersiz bir işbirliği platformu oluşturmaktadır.

Teknoloji geliştirmenin, tüm tarafların ortak çabasını gerektirdiğine inanıyoruz.

Bir dökümhane, makine ve takım üreticisinin, üçünün de üretim hattını rekor sürede organikten inorganik maça üretimine dönüştürmek için HA Group ile güçlerini nasıl birleştirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.