Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Cold-Box

Geleceğin İspatlanmış Teknolojisi

Tartışmasız, Cold-Box prosesi 50 yıldan bu yana seri döküm için önde gelen maça üretim prosesi olmuştur. Önde gelen dökümhane kimyasalları tedarikçilerinden biri olan HA, gelişmiş tüketici pazarları için dökümlerdeki ilerlemelerle senkronize olarak bağlayıcı sistemlerini geçmişten bu yana sürekli olarak optimize etmektedir. Özellikle Cold-Box prosesi için artık kapsamlı bir ürün yelpazesi mevcuttur. Böylece dökümhaneler kendi ihtiyaçlarına uygun ve uygulama alanları için gerekli bağlayıcı çözümlerine kolaylıkla ulaşabilmektedir.

HA’nın Cold-Box Bağlayıcı Sistemleri performansından taviz vermeden emisyonları düşürerek kusursuz dengeyi sağlamaktadır.

Cold-Box Teknolojisi’nin Gücü

Cold-Box sistemi önde gelen maça üretim prosesi konumunu, geniş uygulama alanına, verimliliğine ve maliyet etkinliğine borçludur. Mükemmel mukavemet özellikleri ve çok iyi boyutsal hassasiyet, Cold-Box maçalarının, modern dökümlere yönelik artan talepleri karşıladığı anlamına gelmektedir. Elastikiyet, termal kararlılık ve düşük gaz üretimi gibi özel teknik kriterler sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Hüttenes-Albertus‘un yenilikçi Cold-Box bağlayıcı sistemleri:

 • Üst düzey döküm kalitesini
 • Oldukça karmaşık döküm yapılarını
 • Minimum et kalınlığını
 • Yüksek otomasyon üretimini
 • Çeşitli alaşım dökümlerini 
  mümkün kılar.

Dökümhaneler açısından, üretimle ilgili avantajlar:

 • Maça sandığının ısıtılmasına gerek yoktur
 • Takım malzemesi seçiminde esneklik (plastik, ahşap, metal)
 • İspatlanmış, sağlam proses
 • Mümkün olan en hızlı çevrim zamanı
 • Optimum maça kalıp bozulma özellikleri
 • Maça kumunun iyi reklame edilebilirliği
 • Maçaların mükemmel raf ömrü
 • Çok düşük bağlayıcı ilavesi

Cold-Box Prosesi’nin Teknolojik Kilometre Taşları

Kürleştirme Teknolojisi

Kürleştirme Teknolojisi'nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Maça Paketi Uygulaması

Yüksek kaliteli ürünler üretmenin en etkili yolu

Su Bazlı Boya Uygulaması

Maçaların geliştirilmiş su ve nem direnci

Geliştirme Odağı: İyileştirilmiş Çevresel Özellikler

Geçmişe göre önemi daha da artan çevresel gereksinimleri karşılamak, dökümhaneler için artan bir zorunluluktur. Cold-Box prosesindeki emisyonlar, sistemin doğasında olduğundan, Cold-Box bağlayıcılarını daha da geliştirme çabalarında sadece teknolojik optimizasyona değil, aynı zamanda çevresel özelliklerin iyileştirilmesine de odaklanılmıştır. Otuz yılı aşkın süredir Hüttenes-Albertus Ar-Ge Departmanı, ürünlerinden kaynaklanan çevresel etkileri ve emisyonları azaltmak için çalışmalara devam etmekte, organik bileşenlerin azaltılması yoluyla emisyonları adım adım azaltmayı hedeflemektedir.

Çözüm Yaklaşımları

 • Azaltılmış miktarlarda katkıya olanak sağlamak için performans iyileştirmesi
 • Aromatik solventlerin değiştirilmesi
 • Zararlı bileşenlerin değiştirilmesi
 • Organik bağlayıcılarda inorganik elementlerin kullanımı
 • Kontaminasyonu “yakalayan ve nötralize eden” katkı maddelerinin kullanımı

HA, geçmişten günümüze ürün geliştirmede tüm bu yolları başarıyla takip etti ve sonuçta dört ürün tipi ortaya çıktı: Sigmacure, Biocure, Silcure ve Sipurid.

 

Cold-Box Prosesi’nin Sürdürülebilirlik Kilometre Taşları

Rejenerasyon

Farklı kalitelerdeki kumlar için uygun bağlayıcı sistemlerin geliştirilmesi

Amin Geri Dönüşümü

Emisyonların azaltılması ile önemli kaynakların korunması

Aromatik Solventlerin Azaltılması

Yenilenebilir kaynakların kullanımı

İyileştirilmiş Çalışma Alanı Şartları

Zararlı bileşenlerin ve serbest monomerlerin azaltılması

Organiklerin Azaltılması

Silikatik CB Sistemleri, İnorganik Katkılar sayesinde önemli kazanımlar

 

 

Yenilikçi Cold-Box Çözümleri

 

 

 

 

Biocure: Bitkisel Esaslı Solventlerle 20 Yılı Aşkın Tecrübe

1996 yılında HA, hem maça üretimi sırasında koku emisyonlarında azalma hem de döküm sonrasında BTX değerlerinde (benzen, toluen, ksilen) önemli bir düşüş sağlayan patentli, daha çevre dostu Cold-Box alternatifini piyasaya süren ilk tedarikçidir. HA, Biocure ürünlerinde aromatik solventlerin yerini, örneğin kolza tohumu gibi yenilenebilir hammaddelerden elde edilen metil esterleri kullanarak değiştirdi. Zincirlenmiş (alifatik) moleküller daha fazla hidrojen ve daha az karbon içerdiğinden, CO2 emisyonları azalmaktadır.

HA, bitkisel esaslı CB‘da 20 yıldan fazla deneyime sahip tek üretici

 • Yenilenebilir hammadde kullanımı
 • Azaltılmış BTX, BTEX ve CO2 emisyonları
 • Maça üretimi sırasında daha az koku
 • Daha az katalizör tüketimi
 • Maçanın maça sandığından kolay ayrılması
 • Yüksek ısı direnci sayesinde erozyon ve dart gibi döküm hatalarının giderilmesi
 • Mükemmel boyutsal hassasiyet
 • Özellikle yaş kumda döküm için uygunluk

Sigmacure: Güçlü Bir Klasik

Global klasik ürün Sigmacure: aromatik solventler içinde çözülmüş fenolik reçine ve poliizosiyanatın olduğu iki bileşenli Cold-Box bağlayıcı sistemidir. Bu sistem, dökümhanelere verimliliği onlarca yıllık deneyime dayanan bir ürün grubu sağlar.

 • Yüksek verimlilik, hızlı çevrim zamanı
 • Ortalama kum kalitesinde bile iyi çalışabilirlik, iyi kum dayanıklılığı
 • Ağır iklim koşulları altında dahi nem dayanımı
 • Özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış birçok çeşit
 • Mevcut herhangi bir ekipman için uygunluk
 • Yüksek proses güvenliği

Silcure: Solventteki İnorganik Elementler

HA, silikat içerikli solventleri olan Cold-Box sistemlerini 1999 yılında döküm endüstrisine tanıttı. Bu solventler, molekülde hidrokarbonlar yerine Si bileşikleri ihtiva etmektedir. Daha düşük bir karbon içeriği BTX, BTEX ve CO2 emisyonlarının azalmasına neden olmaktadır.

 • Döküm sırasında önemli ölçüde azalmış emisyonlar, duman ve koku
 • Yüksek termal kararlılık
 • Çok düşük yoğuşma oluşumu, bundan dolayı daha az temizleme işçiliği
 • Düşük gaz oluşumu, dolayısıyla daha az döküm hatası (dart, gaz hataları, iğne deliği)
 • Kokil döküm için uygunluk

Sipurid: Solvent ve Reçine içeriğinde İnorganik Elementler

HA, en yeni Cold-Box jenerasyonu Sipurid ile sürekli olarak organik indirgeme yolunu izledi. Solventteki silikat bileşenine ek olarak reçine molekülü de modifiye edildi: reçinedeki geleneksel OH-grupları kısmen silikatik elementlerle değiştirildi.

 • Pazardaki en düşük BTX ve BTEX emisyonlarına sahip Cold-Box bağlayıcı
 • Çok düşük duman oluşumu
 • Minimum yoğuşma oluşumu
 • Çok düşük gaz çıkışı
 • Kokil döküm için mükemmel uygunluk

Katkı Malzemeleri

Organik, inorganik veya her ikisinin karışımı olan katkı malzemeleri hem döküm hatalarını azaltmak hem de belirli özellikleri elde etmek için gereklidir.

İnorganik katkı malzemeleri dökümhane emisyonlarının (CO2, çevreye zararlı atıklar, koku ve duman) azaltılmasına büyük katkı sağlayabilir.

Yeni Nesil Katkı Malzemelerinin Gücü

 • Düşük oranlarda kullanım
 • Yüksek mukavemet
 • Damarlaşma hatalarına karşı mükemmel etki
 • Minimum gaz oluşumu
 • Erozyon eğiliminin olmayışı
 • Çoğunlukla boyasız döküm olanağı

Teori ve Uygulama

Her zamankinden daha fazla kalite gereknsinimleri bulunan oldukça karmaşık dökümlere olan talep arttıkça, kaynak koruma ve sürdürülebilirlik gibi sorunları çözmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Ancak en yüksek kalite ve çevresel uyumluluk seviyelerine ulaşmak birbirinden ayrı olaylar değildir. Hüttenes-Albertus, ispatlanmış ve sürekli olarak geliştirilmekte olan Cold-Box ürün kalitesi sağlamaktadır. Ürünlerimizin, dökümhanelere kaynaklarını korumasında nasıl yardımcı olduğu ve özel çözümlerimizin başarısı hakkında daha fazla bilgi edininiz.