Skip to main content

Komplexní slévárenské know-how, prvotřídní poradenství

Bezchybné odlitky, rychlé časy cyklů a plný soulad s ekologickými předpisy - to jsou věci, na kterých záleží našim zákazníkům po celém světě. Společnost Hüttenes-Albertus je hrdá na to, že je partnerem slévárenského průmyslu a podporuje slévárny tím nejlepším možným servisem.

Slévárenství je složitá věda a vyžaduje metalurgické, mineralogické a chemické znalosti spolu s rozsáhlými praktickými znalostmi. A právě to může nabídnout náš tým zkušených slévárenských inženýrů, metalurgů a chemiků. To je také důvod, proč tolik sléváren po celém světě ví, že od našich odborníků vždy získají prvotřídní poradenství.

"Našim zákazníkům jsme vždy po ruce - s kompetentním poradenstvím, komplexním servisem a otevřeným uchem pro nápady nebo nové postupy."

- Amine Serghini, Viceprezident Globální prodej & Marketing

Zařízení a stroje

Slévárenská chemie a strojírenství

Jako výrobce slévárenské chemie je společnost Hüttenes-Albertus spojovacím článkem mezi slévárnou s jejími požadavky na odlitek a výrobcem strojů s jeho technickými možnostmi. Nové nebo modifikované koncepty odlévání lze uvést do sériové nebo tržní zralosti mnohem rychleji a efektivněji díky včasné spolupráci při vývoji produktů a procesů se slévárnou, výrobcem strojů a dalšími partnery.

 • Centrum kompetencí HA jako platforma pro partnerskou spolupráci.
 • Plně vybavený strojový park
 • Spolupráce se všemi renomovanými výrobci strojů a zařízení

Váš kontakt

Michael Kläs | E-Mail

 

Projektová práce

Koncepty designu a tvorba prototypů

Zákazníci společnosti HA mohou veškerou výrobu prototypů provádět v kompetenčním centru HA. Centrum je vybaveno vším, co je potřeba k výrobě jader a forem a k odlévání všech kovů. To znamená, že můžeme nejen provádět prototypování od výroby jader až po odlévání, ale také poskytovat širokou škálu dalších služeb - takříkajíc jako prodloužená ruka slévárny:

 • Návrhy jader, odlitků a výrobního procesu
 • Konstrukce a zaběhnutí nástrojů
 • Koncepce robotů a gripperů
 • Studie proveditelnosti

Váš kontakt v kompetenčním centru HA:

Michael Kläs | E-Mail

Nekonečná geometrická volnost při tisku

 

 

3D tisk

Aditivní výroba

Slévárenství se stále více obrací k aditivní výrobě. Pomocí technik 3D tisku mohou slévárny snadno vyrábět prototypy, malé série a velmi brzy i velké série s téměř úplnou konstrukční a geometrickou volností. Společnost HA si velmi brzy uvědomila výhody tohoto procesu a začala v úzké projektové spolupráci s předními výrobci 3D tiskáren vyvíjet nová pojiva a aditiva pro 3D tisk.

 • Rychlá aditivní výroba licích forem s různými pojivy: fenolovou pryskyřicí, furanovou pryskyřicí a anorganickými látkami.
 • Speciálně nakonfigurovaná 3D tiskárna v HA CoC dokáže tisknout velmi velké a složité tvary.
 • 3D tiskárna v HA CoC je k dispozici pro společné projekty se zákazníky a partnery.
 • Na každém projektu se od prvního dne podílejí speciálně vyškolení produktoví manažeři a zaměstnanci CoC.

Váš kontakt pro aditivní výrobu:

Holger Barth | E-Mail

 

Simulace

Simulace vstřelování jader - co je to?

I při použití nejmodernějších strojních technologií je konstrukce forem a uspořádání vtoků a vtokových ústrojí často otázkou "pokusu a omylu". Teprve na hotovém odlitku je možné zjistit, zda koncept funguje podle představ. Ideální by bylo, kdyby bylo možné předem předvídat vzájemné působení jednotlivých ovlivňujících proměnných. Zde přichází na řadu simulační software..

Servisní služba - Simulace

Pro společnost HA je používání digitálních technologií samozřejmostí, pokud pomáhají zjednodušit a zefektivnit procesy. Použití simulačního softwaru je velmi užitečné například při zjišťování příčin problémů při výrobě jádra nebo při optimalizaci návrhu technologie napájení již od samého počátku. Vizualizován je nejen konečný výsledek, ale i každá fáze plnění nebo tuhnutí. Tímto způsobem zaznamenáváme vývoj problémů a dosahujeme hlubšího pochopení celého individuálního procesu. 

S dotazy ohledně simulace vystřelování jader se obracejte na:

Klaus Jenrich | E-Mail

S dotazy ohledně simulace plnění a tuhnutí forem se obracejte na:

Markus Effmert | E-Mail