Skip to main content Skip to page footer

Nápady pro naši budoucnost

Každý den se v našich laboratořích a týmech aplikačních technologií snažíme poskytovat odpovědi na naléhavé otázky dnešní doby:

Co můžeme my, hráči na poli slévárenské chemie, udělat pro udržitelnou ochranu našeho životního prostředí? Které nové procesy a techniky nabízejí největší produktivitu a stabilitu? Jak můžeme podpořit slévárny, které jsou vystaveny výzvám silné globální konkurence a trvalému tlaku na inovace?

 

"Důsledné zaměření na potřeby našich zákazníků, důraz na udržitelnost a vysoce motivovaný tým - to jsou základní kameny výzkumu ve společnosti HA."

 

- Dr. Michael Arndt-Rosenau - Viceprezident Globání výzkum a vývoj

Ruku v ruce

Spojujeme teorii s praxí

Inovace by se neměly zastavit u dveří laboratoře. Inovace se musí testovat a zavádět v reálném světě, kde se výrobky používají.
Naše praktické úspěchy svědčí o síle našeho výzkumu a vývoje - ne v průběhu měsíců a let, ale desetiletí.
Jaký je náš recept na úspěch?

Čerpáme ze znalostí a kreativity našich zaměstnanců, poskytujeme jim ty nejlepší podmínky pro výzkum a testování a pěstujeme ducha otevřenosti a zvídavosti, abychom společně s našimi zákazníky vyvíjeli řešení - o to jde především.

HAnd in HAnd

 

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Jak mohou dodavatelé a slévači společně prosazovat technologické inovace?

Společnost Hüttenes-Albertus si již mnoho let zakládá na otevřené a důvěryhodné spolupráci se zákazníky z řad sléváren a dalších partnerů z průmyslu a výzkumu:

  • Výrobci strojů
  • Výrobci nástrojů
  • Univerzity
  • Výzkumné ústavy

Centrum kompetencí HA je jedinečnou platformou spolupráce, která sdružuje zúčastněné strany z celého slévárenského průmyslu i mimo něj.

► Technický článek: Jak mohou dodavatelé a slévači společně vyvíjet technologické inovace?