Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Özel Kumlar

HA Özel Kumları

"Özel kum" terimi, dökümhanelerde maça ve kalıp imalatı için kalıplama malzemesi olarak yaygın olarak kullanılan tüm endüstriyel mineralleri (kuvars kumu hariç) kapsar.

Özel kumlar, doğal mineral kumlar, sinterlenerek ve ergitilerek granül formda üretilmiş kumlar veya kırma, öğütme ve sınıflandırma işlemleriyle granül hale getirilmiş kumlar veya inorganik mineral kumlarına çeşitli fizikokimyasal işlemler uygulanarak elde edilen kumları kapsamaktadır.

Özel kumlar, özellikle 20- 600 ° C sıcaklık aralığında önemli ölçüde daha düşük ısıl genleşme davranışları, ısı iletkenlikleri, refrakterlikleri ve diğer fiziksel özellikleri bakımından kuvars kumundan farklıdırlar.

HA Özel Kumlarının Avantajları

Maça ve kalıp yapımında, özel kumların kuvars kumlarının yerine kullanılmasının en önemli nedeni kuvars kumlarıyla karşılaştırıldığında daha iyi bir kimyasal ve fiziksel karaktere sahip olmasıdır.

Elde edilecek döküm özellikleri dikkate alındığında, özel bir kumların bireysel avantajları şunlar olabilir;

  • Özellikle damarlaşma gibi kum genleşme hatalarının oluşumu engellenir.
  • Döküm parçada gaz hatası oluşturabilecek bileşenlerin oluşumu önlenir.
  • Maça ağırlığı azalır.
  • Metal penetrasyonu önlenir.
  • Kumun akışkanlığı artar.
  • Kalıp-metal ara yüzey reaksiyonu önlenir.
  • Mikro yapının oluşumu kontrol altında tutulur.
  • İnce cidarlı döküm parça üretimini kolaylaştırır.

   

   

   

  Tüm ihtiyaçlar için özel kumlar

   

  Kerphalite

  Kerphalite’nin Avantajları
   

  • Bütün döküm parça çeşitleri için uygundur

  • Düşük Doğrusal Genleşme Katsayısı

  • Aşağıdaki proseslerde kullanılabilir: PUR-Cold-Box, SO2-Cold-Box ve shell kalıplama, soğuk reçine, resol-CO2 / MF, resol / ester, bentonit

  • Yüksek termal gerilme için ideal olarak uygundur

   

   

   

  Karakteristik Özellikleri

   

  • Doğal, işlenmiş mineral: Andalusit

  • Alüminyum Silikat

  • 3.13 g / cm³ katı yoğunluğu

  • Yaklaşık dökme yoğunluğu. 1,6 g / cm³

  • Refrakterlik: Seger Cone> 36 referans sıcaklığı:> 1800 ° C

  • Doğrusal genişleme α 20- 600 ° C = 6.5

  • AFS 60 ± 5 | MK 0,23 mm
    

  J-Kumu

  J-Kumu'nun Avantajları

   

  • Bütün döküm çeşitleri için uygundur (Çelik döküm hariç)

  • Özel bazlı kum

  • PUR-Cold-Box, SO2-Cold-Box, shell kalıplama, resol-CO2 / MF için uygundur

  • Kuvars kumundan %50 daha düşük doğrusal genleşme katsayısı

  • Özel uygulamalarınız için ideal tane boyutu seçimi
    

  Karakteristik Özellikleri

   

  • Doğal mineral ve kum karışımı

  • Yaklaşık. %49 feldspat +%48 kuvars

  • 2.66 g / cm³ katı yoğunluğu

  • Yaklaşık dökme yoğunluğu. 1,5 g / cm³

  • Refrakterlik: Seger Cone 17 referans sıcaklığı: 1500 ° C

  • Doğrusal genişleme α 20- 600 ° C = 13.7

  • 0,17 / 0,20 / 0,26 / 0,28 / 0,33 (± 0,03 mm)
    

  M-Kumu

  M Kumu'nun Avantajları

   

  • Bütün döküm parça çeşitleri için uygundur

  • PUR-Cold-Box ve SO2-Cold Box, soğuk reçine, rezol-CO2 / MF, resol / ester prosesler için uygundur

  • Çok düşük doğrusal genleşme

  • Aşırı termal gerilim için ideal olarak uygundur

   

   

   

   

  Karakteristik Özellikleri

   

  • Erimiş ürün= Erimiş mullite

  • Alüminosilikat

  • AFS 60 ± 5 | MK = 0,23 (± 0,02 mm)

  • 3.11 g / cm³ katı yoğunluğu

  • Yaklaşık dökme yoğunluğu. 1,6 g / cm³

  • Refrakterlik: Seger Cone > 36 referans sıcaklığı: 1800 ° C

  • Doğrusal genişleme α 20- 600 ° C = 4.5

   

  Cerabeads

  Cerabeads Kumu'nun Avantajları
   

  • Bütün döküm çeşitleri için uygundur

  • PUR-Cold-Box, SO2-Cold-Box, shell kalıplama, soğuk reçine, resol-CO2 / MF, resol / ester prosesleri için uygundur

  • Düşük doğrusal genleşme katsayısı

  • Aşırı termal gerilme için ideal uygunluk

  • Özel uygulamalarınız için ideal sınıflandırmanın isteğe bağlı seçim olanağı
    

  Karakteristik Özellikleri

   

  • Sentetik kum = sinterlenmiş mullite

  • Alüminosilikat (>%80 mullite)

  • 2.86 g / cm³ katı yoğunluğu

  • Yaklaşık dökme yoğunluğu. 1,6 g / cm³

  • Refrakterlik: Seger Cone >36 referans sıcaklığı: 1800 ° C

  • Doğrusal genişleme α 20- 600 ° C = 4

  • AFS 42, 65 ve 107 | MK 0,38 / 0,23 / 0,11 (± 0,02 mm)

  Bauxit-Kumu

  Uygulama Alanları

   

  Cold box Prosesi- Demir Döküm;

  Karterler, silindir kafaları, türbinler ve egzoz manifoldları için su ceketleri

  Cold Box-Prosesi- Alüminyum Döküm;

  Karterler ve silindir kapakları için su ceketleri

  İnorganik Alüminyum Döküm;

  Elektrikli trenler için su ceketleri

   

   

  Karakteristik Özellikleri

   

  • Erimiş ürün= Erimiş bauxit 

  • ≥ 72 % Al2O3 + SiO2, Fe2O3, TiO2 

  • AFS 55 ± 5 / 65 ± 5

  • MK 0,27 / 0,23 (± 0,03 mm) 

  • 3.3 g / cm³ katı yoğunluğu

  • Yaklaşık dökme yoğunluğu. 2 g / cm³

  • Refrakterlik: Seger Cone 36 referans sıcaklığı: 1800 ° C

  • Doğrusal genişleme α 20- 600 ° C = 7,2

    

  HA özel kumlarının döküm özellikleri ve uygulamaları

   

   

  HA özel kumlarıyla silis kumu arasındaki temel fark, döküm işlemi sırasında önemli ölçüde daha düşük doğrusal genleşme katsayısı ve termal genleşme davranışıdır.

  Ayrıca, HA özel kumları maça üretimi için ideal kalıplama malzemesidir:

  • Yüksek sinterlenme ve erime noktaları (J-kumu hariç)
  • Maça üretimi için kullanılan tüm bağlayıcılarla uyumluluk
  • Kalıplama malzemesinin yüksek soğuk mukavemet özellikleri
  • Kalıplama malzemesinin yüksek sıcak mukavemet özellikleri (J-kumu hariç)
  • Bir dizi farklı sınıflandırma da mevcuttur

  Hüttenes-Albertus'ta uzun yıllara dayanan deneyim, HA özel kumlarının kullanımının ilgili dökümün karmaşıklığına, döküm için kullanılan metale, damarlaşma hatasına yatkınlığa, döküm sıcaklığına ve bağlayıcı sistemine bağlı olduğunu göstermiştir.

  Uygulama Örnekleri

  PUR Cold-Box maça üretimi için J-kumu kullanımı, otomotiv  döküm parçalarının kum genleşme hataları olmadan üretilmesini sağlar, böylece gaz ve koku oluşturan katkı maddeleri ekleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

  Damarlaşma eğilimi yüksek olan, aşırı ısıl gerilimler altında üretilen dökümlerde PUR-Cold-Box için Kerphalite KF, Cerabeads veya M-Sand kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu HA özel kumlarının yüksek sıcaklık özellikleri, çelik dökümler için temel bir kalıplama malzemesi olarak kullanılabilmesini de sağlar.

  Shell kalıplama malzemesinin termal genleşmesi, kuvars-özel kum karışımları kullanıldığında sıfıra doğru eğilim gösterir. %100 Kerphalite KF ve Cerabeads kumu Shell maçası yapımı için kullanıldığında, shell maçasında büzülme meydana gelir. Hassas hidrolik ve otomotiv dökümünde, karmaşık maçalar, nihai boyutlara yakın kusursuz dökümler sağlayan, kaplanmış HA özel kumları ile üretilir.

  Hüttenes-Albertus, Cerabeads içeren shell kalıplama kumlarını Keracron® markası altında satışa sunmaktadır.