Skip to main content

Ürün

Katmanlı Üretim

Katman Katman Başarıya

Katmanlı üretim döküm sektörü genelinde dökümhanelerin çeşitli alet gereksinimi ve depolama maliyetleri olmaksızın prototipler ve çok düşük sayıda seriler üretmesini ve aynı zamanda tasarımcılara kalıpların ve maçaların tasarlanmasında büyük bir kolaylık sağlar.

Geleceğin Teknolojisi

3 boyutlu maça üretimi, HA Group'un müşterileri ile iletişim halinde keşfetmeye istekli olduğu öncü bir prosestir. Özellikle döküm sektörüne yönelik çözümler geliştirmek için üniversiteler, enstitüler ve tabii ki dökümhaneler ve makine üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Örneğin HA Group katmanlı üretim ile üretilmiş kalıplar ve maçalar ile mükemmel şekilde uyumlu özel niteliklere sahip boyalar geliştirmiştir. HA Yetkinlik Merkezi'nde özel olarak kurulmuş bir 3 boyutlu yazıcı da bu alandaki müşterilerimizle daha yakın çalışmamıza olanak sağlamaktadır.

3 Boyutlu Üretimin Avantajları

Döküm sektöründe genellikle katmanlı üretim hakkında konuşsak da bundan çıkan sonuç, 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen mükemmel 3 boyutlu iş parçalarıdır. Bağlayıcı püskürtme prosesinde, toz tanecikleri (kum veya seramik) ve bir bağlayıcı neredeyse limitsiz şekil ve geometrilerin oluşturulabileceği şekilde birbirine bağlanır.

Doğru bağlayıcılarla katmanlı üretim, dökümhanelerin üretiminin imkansız olduğu veya çok fazla çaba gerektirecek karmaşık parçalar üretmesine olanak sağlar.

Katmanlı Üretim

 • Karmaşık maçalar ve kalıpların üretilmesine olanak sağlar
 • Sadece CAD verileri yeterlidir
 • Maksimum esnekliği garanti eder
 • 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış kalıp ve geleneksel kalıpların birleştirilmesine olanak sağlar

Etkili Yenilikçi Prosesler

 • Takım maliyeti olmadan uygun maliyetli prototipler, münferit parçalar ve küçük seriler üretilebilir
 • Yeni fikirler ve küçük modifikasyonlar uygulanabilir ve hemen test edilebilir

Sürdürülebilir Üretim

 • 3 boyutlu üretim prosesi için özel olarak geliştirilmiş inorganik bağlayıcı sistemleri ile emisyonsuz döküm
 • Hemen hemen sıfır atık
 • Hafif yapı için bir dizi teknolojik imkanlar açar

Katmanlı Üretim Pratikte Nasıl Çalışır?

Bağlayıcı madde içeren bir kalıplama malzemesi (örn. silis veya seramik kumu) mikrometre inceliğinde katmanlar halinde kurulu bir platform üzerine serilir. Yazıcı kafası daha sonra serili katman üzerine bir toz veya sıvı aktivatörü titizlikle dozajlama yapar. Yazıcı kafası aracılığıyla boşaltılan aktivatör solüsyonu kum taneciklerinin birbirine yapışmasına neden olan kürleştirme prosesini tetikler. Bu prosese, istenilen şekil elde edilinceye kadar katman katman devam edilir.

Baskıdan sonra, üretilen kalıplar ve maçaların etrafını çevreleyen bağlanmamış kuru kum tahliye edilir.

Sisteme bağlı olarak, bağlayıcısız kalıplama malzemesi (kum taneleri) ileri işlemlerden sonra prosese tamamen veya kısmen geri kazandırılabilir. Bağlayıcı sistemine ve mukavemet gereksinimlerine bağlı olarak, maçalar ve kalıplar katmanlama prosesinden sonra kurutulmaları ve döküm için hazır hale getirilmeleri için birkaç saat fırına yerleştirilir. Döküm özelliklerini iyileştirmek için maçalar ve kalıplar HA’nın özel olarak geliştirdiği boyalarla boyanabilir.

Bağlayıcı Püskürtme Ürünleri

Hüttenes-Albertus, “3 boyutlu baskı çağı”nın başlangıcından bu yana döküm sektöründe katmanlı imalatın öncüsü olmuştur. Tüm büyük baskı sistemlerine tam olarak uyarlanmış bir dizi bağlayıcı, reçine sistemleri sunuyoruz.

İnorganik bağlayıcı sistemlerinin geliştirilmesine özel olarak önem verilmektedir. Çevre dostu 3 boyutlu baskı, o yüzden çevreyle uyumlu uçtan uca üretim sürecine doğru bir sonraki mantıksal adımdan ne fazlasıdır ne de azıdır.

Aynı zamanda doğal kaynakları daha dikkatli yönetmek ve çevreyi korumak için mevcut, denenmiş ve test edilmiş proseslerimizi daha da optimize etmek zorunda olduğumuzu da hissediyoruz. 

 

İnorganik bağlayıcı sistemleri ile 3 boyutlu baskı

Seri üretime yönelik inorganik bağlayıcı sistemlerimizle 3 boyutlu baskı, dökümhanedeki çevre dostu kalıplama malzemelerine yönelik hızlanan trendle uyumludur.

Organik sistemlerin aksine, inorganik bağlayıcılar döküm prosesi sırasında yanmazlar ve bu nedenle duman, koku veya çevreye zararlı diğer emisyonlar üretmezler. Reaksiyon prosesini hızlandırmak için kalıp genellikle kızılötesi paneller veya ampuller kullanılarak ısıtılır.

Baskı prosesi tamamlandıktan sonra maçalar ve kalıplar son mukavemetlerine ulaşana kadar ek olarak bir mikrodalga fırında kürleştirilir.

İnorganik bağlayıcılarla 3 Boyutlu Baskı birçok avantaj sunar:

 • %100 inorganik bağlayıcı
 • Yüksek çözünürlük
 • Çok çeşitli uygulama olanakları
 • Baskıdan sonra iyi anlık mukavemet özellikleri
 • Emisyonsuz
 • İyi tasarlama kabiliyeti

Furan Reçinesi ile Kaynakları Koruyan Çevreci Baskı

Furan bağlayıcı sistemlerimiz, hem ayrı karıştırma sistemlerine sahip kuru karıştırma prosesi olarak adlandırılan 3 boyutlu yazıcılar, hem de entegre karıştırma sistemli 3 boyutlu yazıcıların kullanımına olanak sağlar.

Her iki sistem içinde nitelikli aktivatörler geliştirilmiş ve bunları bağlayıcı sistemlerimizle birbirine uygun hale getirilmiştir. Aktivatör ve kum karışımlarının stabil depolama özellikleri sayesinde, karıştırma prosesi hassas baskı prosesinden ayrılabilir. Basılmış maçalar ve kalıplar kendiliğinden sertleşmektedir.

Çalışılmış reçinesiz kumun en az %30’u tekrar kullanılabilir ve bir fırında sonradan sertleştirmeye gerek kalmamaktadır.

Furan Reçine ile 3 Boyutlu Baskının Avantajları

 • Çok çeşitli uygulama olanakları
 • Baskıdan sonra iyi anlık mukavemet özellikleri
 • Çoğu alaşımda uygulanabilirlik
 • Uygun maliyetli malzemeler
 • İleri işlemlere gerek olmaması
 • Kendiliğinden kürleşme özelliği
 • Mükemmel tasarım

Fenolik Reçine ile 3 Boyutlu Baskı

3 boyutlu baskıda Furan reçine sistemine alternatif olarak, ayrıca özel olarak geliştirilmiş bir dizi fenolik reçineye sahibiz. Mükemmel eğme mukavemeti, yüksek boyutsal kararlılık, olağanüstü şekil düzgünlüğü ve yüksek termal direnç özelliklerine sahiptirler.

Fenolik bağlayıcı sistemlerimiz, diğer taraftan üretilmesi çok zor veya hatta imkansız olacak karmaşık geometrileri ve alt kesimleri yazdırmayı mümkün kılar.

Kum, yukarıda açıklandığı gibi baskıdan önce aktive edilmez ancak ham kum olarak eklenir. Kızılötesi lambalar, kürleştirme prosesini hızlandırmak için baskı prosesine entegre edilmiştir. Kalıba dahil olmayan kuru kumun tamamı toplanabilir ve yeniden kullanılabilir. Bu, rötuş prosesinde mükemmel kumun ayrılma özelliğine yol açar.

Fenolik Reçine ile 3 Boyutlu Kum Baskısı'nın Avantajları

 • Çok yönlü uygulamalar
 • Maksimum hassasiyet ve boyutsal kararlılık
 • Olağanüstü yüzey kalitesi
 • Yüksel termal direnç

Teknik Makale

3 Boyutlu Baskı için Boyalar

Kalıpları ve maçaları için 3 boyutlu baskı kullanan dökümhaneler, 3 boyutlu baskı prosesi için özel olarak geliştirilmiş ürünlere güvenebilirler. 3 boyutlu baskı için özel olarak geliştirilen boyaların kullanılması, pürüzlü döküm yüzeylerinin oluşumunu ve kum yapışmasını engeller. Daha fazlası..

3 Boyutlu Baskı için Boyaların Avantajları:

 • Demir, çelik ve alüminyum uygulamaları için uyumluluk
 • Döküm hatalarından kaçınma
 • Pürüzsüz yüzeyler
 • Farklı baskı proseslerine göre uyarlanmış uygulama özellikleri