Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Hot-Box / Warm-Box

Tüm uygulamalar için Hot-Box Prosesi

Geleneksel Hot-Box prosesi, maça üretim alanındaki en güvenilir proseslerden biridir. Maça üretim prosesinde, organik reçine ile karıştırılan maça kumu uygun maça makinelerinde ısıtılmış metal maça sandıkları içerisinde kürleştirilir. Bu maça üretim prosesinde ısınmış maça sandığı maçanın tamamen kürleşmesine neden olur. Bu işlem, maça kumunun akışkanlığı ve bu yüzden boyutsal hassasiyetinin çok iyi olmasından dolayı çok kompleks maçaların da üretimine olanak sağlar.

Günümüzde, alternatif Warm-Box Prosesi daha fazla dökümhane tarafından kullanılmaktadır. Burada kullanılan reçineler, fenol de ihtiva edebilen üre ile modifiye edilmiş FA reçineleridir. Bu reçinelerin serbest formaldehit içeriği çok düşüktür ve kolaylıkla depolanabilir. Hem alüminyum hem de dökme demir dökümhanelerinde kullanılabilir

Hot-Box / Warm-Box Prosesi için ürün portföyümüz


Reçine | Üre reçineleri

Örneğin, karmaşık demir döküm boru bağlantı parçaları ve alüminyum döküm için üre reçineleri mükemmel bozulma özelliği gösterir.

Thermoset | Üre ile modifiye edilmiş furfuril alkol reçineleri

Belli bir termal kararlılığa ulaşmak için bir miktar FA ile modifiye edilmiş üre reçinesi kullanılır. Alüminyum ve temper dökümler için mükemmeldir.

 

Termoşok Prosesi

Termoşok prosesi, radyatör maçalarının üretiminde kullanılır. Bu tip reçineler yüksek viskoziteli üre-FA reçineleridir.

Termoşok reçinelerin başlıca avantajları:

  • Kum karışımının yüksek yaş mukavemeti
  • Yüksek eğme mukavemeti seviyesi
  • Lustrous karbon eğiliminin olmayışı

► İlgili makale: Radyatör dökümü için Termoşok Prosesi kullanımı

 

 

Resital | Üre ile modifiye edilmiş fenolik reçineler

Üre ile modifiye edilmiş fenolik reçineler iyi bir termal dayanım özelliği gösterir. Ayrıca maçaların kürleşme süresi çok kısadır. Ana uygulama alanı motor bloğu dökümleridir (blok ve kafalar).

Resital | Fenolik reçineler

Özel nitelikli saf fenolik reçine

  • Azotsuz
  • Düşük serbest formaldehit
  • Uzun stoklanma süresi sonrasında bile yüksek eğme mukavemeti