Skip to main content Skip to page footer

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V.

Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. spannen zich in om alle informatie op de websites te controleren en regelmatig te updaten. Echter, er kan geen garantie gegeven worden dat alle informatie compleet, correct en (nog steeds) geldig is. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van alle mogelijke schade die verband houdt dan wel voortvloeit uit de toegang tot de website en/of het gebruik van de daarop geplaatste content.

Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. behouden zich te allen tijde het recht voor om de content op de websites te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daar nadrukkelijk melding van te maken. Indien de websites informatie van derden of links naar websites beheerd door derde partijen bevatten, dan dient dit te worden aangemerkt als een aanvulling en nooit als content van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan dan wel verband houdt met de toegang tot websites van derden dan wel het gebruik van de content van de betreffende websites.

 


1.      Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1.   Via deze verklaring verstrekken wij informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens betreffen alle gegevens op grond waarvan u direct dan wel indirect te identificeren bent, zoals maar niet uitsluitend naam, adres, e-mailadres, surfgedrag etc.

1.2.   Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. zijn conform
artikel 4 lid 7 AVG gegevensverantwoordelijken. De Functionaris Gegevensbescherming van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. is Christian Wolff (DSB Cert) c/o Data Business Services GmbH & Co KG, Schierholzstraβe 27, 30655 Hanover, Duitsland, telefoon: +49 (0)89 12501375-6, wolff-dpo[at]data-business-services.com.

1.3.   Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, naam, en telefoonnummer) om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen uw persoonsgegevens indien wij deze niet langer nodig hebben. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. gaan ervan uit dat  informatie die via de website aan haar ter beschikking wordt gesteld niet als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

1.4.   Indien wij gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor individuele functies of indien wij onze data gebruiken voor advertentiedoeleinden, dan zullen wij hier gedetailleerde informatie over verstrekken. Wij zullen daarbij het doel en de bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens nader specificeren.

 


2.      Uw rechten

2.1.   U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·       Het recht op informatie, wijziging of verwijdering;

·       Het recht op beperking van de verwerking;

·       Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

·       Het recht op dataportabiliteit.

2.2.   U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De verantwoordelijke autoriteiten voor Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. zijn:

België: Commission de la Protection de la Vie Priveé, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Telefoon: +32 (0) 2 274 48 00, fax: +32 (0) 2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be, website: www.privacycommission.be

en

Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon +31-7088 88 501, e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 


3.      Verzamelen van persoonsgegevens in het geval van een bezoek aan onze website

3.1.   Persoonsgegevens zijn gegevens die (indirect) kunnen leiden naar een identificeerbaar persoon. Dit betreffen onder andere naam, e-mailadres of telefoonnummer. Ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of surfgedrag kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Zover de gebruiker van onze website zijn surfgedrag beschikbaar stelt voor onze website, gebruiken wij deze gegevens alleen om de verzoeken van de gebruiker te beantwoorden, om contracten op te stellen met de gebruiker en/of de klant of voor technische doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, het uitvoeren van het contract of voor betalings/incassodoeleinden of indien de gebruiker van de website en/of de klant zijn toestemming hiervoor heeft gegeven. Wanneer de website alleen wordt gebruik voor informatiedoeleinden, inhoudende dat u zich niet registreert voor het verstrekken en ontvangen van informatie, dan verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens die uw browser aan onze server verstrekt.

3.2.   Wanneer u onze website bezoekt dan verzamelen wij de volgende data welke technisch vereist zijn voor het deugdelijk functioneren van onze website en om de daarvoor vereiste stabiliteit en beveiliging te kunnen bieden (conform artikel 6 lid 1 onder J van de AVG):

·       IP-adres

·       Datum en tijd van het verzoek

·       Tijdzone verschil tot Greenwich Mean Time (GMT)

·       Inhoud van het verzoek (de actuele pagina)

·       Toegang status / http status code

·       De hoeveelheid overgedragen data

·       De website waarvan het verzoek afkomstig is

·       Browser

·       Bestuderingssysteem en interface

·       Taal en versie van de gebruikte browser software

3.3.   In aanvulling op de bovengenoemde gegevens, worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt via uw browser. Cookies bevatten verschillende soorten informatie die worden gedeeld tussen uw computer en de website die de cookie plaatst (in dit geval onze website). Cookies kunnen geen programma's besturen dan wel virussen overbrengen op uw computer. Cookies zijn bedoeld om onze website meer gebruiksvriendelijk en effectief te maken.

 


4.          Gebruik van cookies

a.      Deze website gebruikt de volgende cookies voor de nader te noemen doeleinden en functionaliteiten:

·       Sessie cookies

·       Persistente cookies

b.      Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit betreffen cookies met een unieke sessie identificatie, die het mogelijk maken om verschillende verzoeken vanuit uw browser uit te voeren totdat u uw browser sluit. Sessie cookies zorgen ervoor dat uw computer wordt geïdentificeerd wanneer u terugkeert naar onze website. Sessie cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. 

c.       Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een specifieke periode, wat afhangt van de soort cookie. Deze cookies kunnen op ieder moment handmatig worden verwijderd via de beveiligings/privacy instellingen van uw browser.

d.      U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door cookies van derde partijen of alle cookies te blokkeren. Indien u dit doet, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website (naar behoren) werken.

e.      Indien u een account bij ons heeft, dan gebruiken wij cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

f.       Flash cookies worden niet geregeld door uw browser, maar door uw Flash plugin. Wij gebruiken daarnaast ook HTML5 objecten die worden geplaatst op uw device. Deze zorgen ervoor dat de vereiste data op een separate locatie op uw harde schijf worden geplaatst. Hierbij geldt geen automatische verloopdatum. Indien u geen Flash cookies wenst, dan kunt u een add-on installeren bijvoorbeeld ''Better Privacy'' voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash killer cookies van Google Chrome. Het is ook mogelijk om HTML5 local storage objects te gebruiken door uw browser in privémodes te zetten. Wij adviseren u om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

 


Omvang, geldigheid en juridisch effect van de privacyverklaring

Door het gebruik van onze website, accepteert u de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Deze privacyverklaring dateert van 24 oktober 2018. Wij blijven onze website en de daarmee samenhangende technologieën verbeteren, waardoor deze verklaring tussentijds gewijzigd kan worden. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. behouden zich het recht voor om de privacyverklaring tussentijds te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze regelmatig te raadplegen zodat u er zeker van bent dat u op de hoogte bent van alle actuele informatie.

 

Data Privacy Policy

Data protection statement from Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V.

 

Protecting your personal data when you visit our website is something we take very seriously. We protect your data in accordance with the statutory provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR, effective from 25 May 2018).

Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V. endeavours to compile, carefully check and regularly update all of the information on our website to the best of our knowledge and belief. However, a guarantee of the completeness, correctness and validity of this information cannot be provided. Furthermore, Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V accepts no liability whatsoever for any damage arising in connection with your access to this website or the use of the contents contained herein. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V reserves the right to amend, modify or delete the content of this website at any time without prior notice and at its own discretion. If this website contains information from third parties or links to Internet pages operated by third parties, these are provided exclusively as an additional service for users. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V is not responsible for the content of third-party websites and does not adopt these contents as its own. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V assumes no liability for damage arising in connection with the access to third-party websites or from the use of the contents of those sites.

 

Article 1 Information about the collection of personal data

(1) In the following, we provide you with information about the collection of your personal data when you use our website. Personal data are all data relating to you as a personally identifiable person, e.g. name, address, email addresses, user behaviour, etc.

(2) Legally responsible under Article 4 (7) of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) is Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V (see our legal notice). You can contact our data protection officer at ha[at]datenschutz-anfrage.de or by sending a letter addressed to “der Datenschutzbeauftragte” (Data Protection Officer) at our postal address.

The Data Protection Officer of Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V is Christian Wolff (DSB Cert) c/o Data Business Services GmbH & Co KG, Schierholzstraße 27, 30655 Hanover, Germany, Phone: +49 (0)89 12501375-6, wolff-dpo[at]data-business-services.com

(3) When you contact us by email or via our website’s contact form, the data you provide (your email address, if applicable your name and your telephone number) will be stored by us in order to answer your questions. We will delete the data you have provided in this context as soon as storage is no longer necessary or restrict the processing of your data if these are covered by statutory retention obligations. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V assumes that no communications of any kind sent to Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V via this website or in any other way are subject to confidentiality.

(4) If we use contracted service providers for individual functions of our services or would like to use your data for advertising purposes, we will provide detailed information about the respective processes below. We will then also specify the criteria used to determine the period for which your data will be stored.

 

Article 2 Your rights

(1) You have the following rights with regard to your personal data:

 • Right to be informedRight to rectification or erasure
 • Right to restriction of processing
 • Right to object to processing
 • Right to data portability

(2) You also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority about the way we process your personal data. The responsible data protection supervisory authority for Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V are

 

Commission de la Protection de la Vie Privée, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Telefon: +32 (0) 2 274 48 00, Telefax: +32 (0) 2 274 48 35, E-Mail: commission@privacycommission.be, Homepage: www.privacycommission.be

 

and

Autoriteit Persoonsgegevens, Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 93374, NL 2509 AJ Den Haag/The Hague, NL, Tel. + 31-70-88 88 500, Fax: + 31-70-88 88 501, E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, Homepage: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Article 3 Collection of personal data when visiting our website

(1) Personal data is information that can be used to identify a person, i.e. information that can be traced back to a person. These include, for example, a person’s name, email address or telephone number. But data about preferences, hobbies, memberships or which websites were viewed by someone also count as personal data. As far as the user has made personal data available to our website, we use these data only to answer the user’s and/or customer’s enquiries, to process contracts concluded with the user and/or customer of the website and for technical administration. Personal data will only be passed on or otherwise transferred to third parties if this is necessary for the purpose of contract processing or for billing purposes or if the user of the website and/or customer has given his or her prior consent. When using the website for information purposes only, i.e. if you do not register or otherwise provide us with information, we only collect the personal data that your browser transfers to our server. When you visit our website, we collect the following data, which are technically required in order to enable you to view our website and to guarantee stability and security (pursuant to Article 6 (1) f) of the GDPR):

 • IP address
 • Date and time of the query
 • Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
 • Content of the request (the actual page)
 • Access status/http status code
 • The amount of data transferred in each case
 • Website from which the request came
 • Browser
 • Operating system and interface
 • Language and version of browser software.

(2) In addition to the aforementioned data, cookies are stored on your computer when you use our website. Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website via your browser. Cookies contain certain information which is shared between your computer and the website that created the cookie (in this case, us). Cookies cannot run programs or transmit viruses to your computer. They serve to make our website more user-friendly and effective.

(3) Use of Cookies:

a) This website uses the following types of cookies, the scope and functionality of which are explained below:

 • Transient cookies (see b)
 • Persistent cookies (see c).

b) Transient cookies are automatically deleted when you close your browser. This includes in particular session cookies, which store a unique session ID, enabling us to assign different requests to your browser until you close your browser. Transient cookies allow us to identify your computer when you return to our website. Session cookies are deleted when you log out or close your browser.

c) Persistent cookies are automatically deleted after a specified period of time, which may vary depending on the cookie. You can manually delete cookies at any time in the security settings of your browser.

d) You can configure your browser settings according to your personal preferences and, for example, refuse third-party cookies or all cookies. If you do so, please note that you may not be able to use the full functionality of our website.

e) If you have an account with us, we use cookies to help us identify you each time you visit our website. This means you are not required to repeat the log in for each visit.

f) Flash cookies are not managed by your browser, but by your Flash plugin. We also use HTML5 local storage objects that are stored on your device. These store the required data just like your browser does but in a separate location on your hard drive. They do not have an automatic expiry date. If you do not wish us to process Flash cookies, you will need to install an appropriate add-on, e.g. “Better Privacy” for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) or the Adobe Flash killer cookie for Google Chrome. You can also prevent the use of HTML5 local storage objects by enabling your browser’s private mode. We also recommend that you regularly delete your cookies and your browser history manually.

 

Scope, validity and legal effectiveness of the data protection statement

By using our website, you consent to the processing of personal data as described above. This data protection statement is currently valid and effective from May 24, 2018. As we continue to develop our website and/or implement new technologies, it may become necessary to amend this data protection statement. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. and Hüttenes-Albertus Belgie N.V reserves the right to amend the data protection statement at any time with effect for the future. We recommend that you re-read the current data protection statement at regular intervals.