Skip to main content Skip to page footer

Ürün

Diğer Yardımcı Dökümhane Malzemeleri

Döküm Endüstrisi İçin Yapıştırıcılar

Hüttenes-Albertus, uzun yıllardır dökümhanelere çok çeşitli yapıştırıcılar tedarik etmektedir. Bunlar, soğuk ve sıcak kürleşme uygulamalarının yanı sıra mikrodalga için de yapıştırıcılardır.

Soğuk ve mikrodalga alanında, ana bileşenleri özel sodyum silikatlar ve inorganik dolgular olan yapıştırıcılar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak, bu yapıştırıcılar sıcaklık ile temas ettiklerinde neredeyse hiç gaz salınımı yapmazlar ve bu nedenle tercihen kritik maça montajlarında yapıştırılması için kullanılırlar.

Farklı özelliklere sahip çok çeşitli yapıştırıcılar özel uygulamalar için de mevcuttur. Örneğin, büyük dozajlama tanklarında uygulama için flake yapıda malzemeler, tamamen yeni bir üründür.

Diğer bir güncel proje, lost foam işlemi için ısıyla eriyen özel bir yapıştırıcının geliştirilmesidir.

 

Yapıştırıcı Tabancaları ve Çubukları

Uygun yapıştırıcı tabancalarının yardımıyla uygulanabilen çubuk formunda çok sayıda ürün mevcuttur. Burada gösterilen havayla çalışan tabancalar, çubukların hızlı değişimi için bir saklama haznesine sahiptir.

İlgili uygulama için çok çeşitli tabancalar mevcuttur.

HA Yapıştırıcı Çeşitleri

Sıcak Yapıştırıcı

Özellikle hot-box ve cold-box kalıplama malzemeleri için fırında kurutma ile kürleşen polisakkarit bazlı yapıştırıcı

Soğuk Yapıştırıcı

Farklı viskozitelerde sodyum silikat bazlı, herkes tarafından uygulanabilir, oda sıcaklığında kürleşen, sıcaklık verilerek uygulanabilirliği hızlandırılan yapıştırıcı

Soğuk Yapıştırıcı 5988 R

Çözelti içerisindeki suyunu gidererek yüksek yapışma gücü geliştiren sulu stiren akrilik çözelti bazlı özel yapıştırıcı.

Mask Yapıştırıcı

Sentetik reçine esaslı termal kürleşen yapıştırıcı. Kürleşme özelliği sıcak kürleşme kalıplama prosesiyle benzerdir.

Mikrodalga yapıştırıcı

Mikrodalga ile mekanik yapıştırıcı uygulaması için özel yapıştırıcılar

Hızlı yapıştırıcı

Düşük uçuculuğa sahip çözücüler sayesinde çabuk kürleşen yapıştırıcılar

Özel yapıştırıcı

Montaj amaçlı ısı ile eriyen yapıştırıcı, özel yapıştırma bileşenleri

 

 

Kalıp Ayırıcılar

 

Döküm Sektörü İçin Kalıp Ayırıcılar

Kalıp Ayırıcılar, kalıbı veya maçayı modele / maça sandığına tutturan yapışkan kuvvetleri etkili bir şekilde azaltarak kalıplama işlemini önemli ölçüde kolaylaştırmak için kullanılır. Bu, güvenilir kalıpların ve maçaların üretimini basitleştirir ve maça sandığını korur.

HA Group tüm kalıp ve maça yapım süreçleri için oldukça etkili kalıp ayırıcılar sunar:

  • Bentonit bağlı yaş kum
  • Asitle kürleşen fenolik ve furan reçine kalıp kumu
  • Esterle kürleşen fenolik reçineler (örneğin Alpha-Set prosesi)
  • İnorganik bağlayıcı sistemler
  • Gazla kürleşen kalıplama malzemeleri (Cold-Box, Beta Set, sodyum silikat-CO2 ve ester prosesleri)
  • Sıcak maça kutularında kürleşen kalıp kumları (Hot-box ve Shell moulding prosesi)

 

Güçlü İş birliği Sayesinde Sürekli Devam Eden Gelişmeler

Son yıllarda Hüttenes-Albertus Group, tüm endüstri dalları için önde gelen kalıp ayırıcı üreticisi olan Bremen merkezli ACMOS şirketi ile yakın iş birliği içinde döküm kalıp ayırıcı maddeleri geliştiriyor. ACMOS, esas olarak üretimden sorumludur. Her iki şirket de uzun yıllardır ürün geliştirme alanında çok yakın bir şekilde çalışıyor ve bu da neredeyse her uygulama için uygun bir kalıp ayırıcı sunan bir portföy ile oluşmasına sebep olmuştur.

 

Ürün yelpazesi şu şekildedir,

  • Özel polisiloksanlar, mumlar veya diğer "ayırıcı" maddelerle kombinasyon halinde çözücü bazlı ürünler
  • Su bazlı özel emülsiyonlar
  • Aşırı mekanik stres koşullarında bile kritik alanlarda kum birikmesini önleyen özelliklere sahip özel ayırma vernikleri

Bu kalıp ayırıcılar örneğin, atmosferik neme maruz kaldığında reaksiyona girerek özel bir kaplama ve mükemmel kayma özelliklerine sahip son derece yapışkan bir ayırma filmi oluşturan sıvı tek parçalı boya sistemi ACMOScoat'u içerir. Bu, örneğin maça sandıklarının yerleştirme alanındaki sorunlu bölgelerin temizleme aralıklarının önemli ölçüde uzatılabileceği anlamına gelir.