Skip to main content

Ürün

Metalurjik Ürünler

Demir Dışı Dökümhaneler için Ergiyik Metalurjisi

Her döküm parça, yalnızca iç yapısal özelliklerin izin verdiği kadar iyidir ve mekanik olarak kuvvetlidir. HA, ergitme / bekletme işleminde kullanılan alaşımdan her zaman optimum sonuçları elde etmek için, tüm yaygın demir dışı metallerin (alüminyum, magnezyum, çinko, bakır, kurşun) ergitme işlemi için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

HA grup, demir dışı dökümhaneler için çok çeşitli yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır:

 • Alüminyum

Alüminyum, alüminyum alaşımları, dövme ve döküm alaşımları için kimyasal-metalurjik ürünler

 • Çinko

Çinko ve çinko alaşımları için kimyasal-metalurjik ürünler

 • Magnezyum

Magnezyum-alüminyum alaşımları için örtü tozları

 • Diğer

Temizleme tozları ve diğer metalurjik ürünler

Faydaları

Flaks olarak da bilinen ürünler, sıvı metalin özelliklerini iyileştirmek için kullanılmaktadır.

 • Oksitleri sıvı metalden ayırmak (cürufta kaybolan pahalı metal miktarını azaltmak)
 • Kuru cürufun uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak
 • Fırın ve pota duvarlarının temizlenmesi, böylece enerji tasarrufu ve oksit kalıntıları riskinin azaltılması
 • İstenen hidrojen içeriğine ulaşmak
 • İç mikroyapıyı geliştirmek

Temizleme ve Cüruf Alma Flaksları

HA olarak müşterilerimizin tüm gereksinimlerini karşılayan geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Portföyümüz cüruftaki oksitleri bağlayan ve onları değerli alüminyumdan ayıran ucuz flakslardan, fırın duvarını temizlemek için özel ürünlere, örneğin sodyum, florür veya kalsiyum içermeyen belirli alaşımlar için uyarlanmış ürünlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Fırının tipi ve gaz giderme işlemi ve sıvı metal temizleme yöntemi de optimum ürünün seçilmesinde rol oynamaktadır. Uzmanlarımız, prosesleriniz için doğru ürünü belirlemenizde sizlere destek olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Özel Flakslar

Bu özel flakslar, belirli istenmeyen elementleri sıvı metalden uzaklaştırmak gibi bir dizi işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Özel flakslar arasında, örneğin alüminyum için kalsiyum gidericiler (ayrıca sodyum içermez), alüminyum için magnezyum gidericiler veya bakır alaşımları için alüminyum gidericiler bulunmaktadır.

Bu ürün kategorisi ayrıca kurşun, çinko ve bakır alaşımları gibi daha farklı demir dışı metaller için geliştirilmiş cüruf temizleme ve cüruf çekme flakslarını da içermektedir.

Gaz Giderme Tabletleri

Havadan veya nemli nesnelerden (döküm aletleri, potalar vb.) temas yoluyla sıvı alüminyuma hidrojen elementi kolayca absorbe olabilmektedir. Sıvı alüminyuma absorbe olan hidrojen büyük miktarlarda alüminyumun içinde çözülebilir. Katı alüminyumun sıvı alüminyuma göre hidrojen çözünürlüğü büyük ölçüde daha düşüktür. Dolayısıyla, yüksek döküm sıcaklığında sıvı alüminyum içinde çözünmüş olarak bulunan hidrojen gazının büyük bir kısmı, katılaşma sırasında dışarı atılır. Bu da tıpkı bir bardak kola içinde oluşan kabarcıklar gibi, sıvı içinde hidrojen kabarcıklarının oluşmasına neden olmaktadır.

HA, ergimiş alüminyumdaki hidrojen içeriğini azaltmak için, sıvı metal içine daldırılan etkili ve kullanımı kolay sıvı alüminyumda etkisini tam gösterebileceği gaz giderme tabletlerini sunar.

Tane İnceltme ve Ekzotermik Modifikasyon Tabletleri

Bu kullanımı kolay tabletler, dökümhanelerin istenen mikro yapıya ulaştırmaktadır.

Adından da anlaşılacağı gibi tane inceltme işlemi, katılaşma sırasında metalin tane boyutunu incelterek daha iyi mekanik özellikler kazanmasını sağlamaktadır.

Ekzotermik modifikasyon tabletleri, ötektik alüminyum silis alaşımlarının tanesini inceltmek, katılaşma morfolojilerini ve aynı zamanda mekanik özelliklerini iyileştirmek için kullanılır.

Modifikasyon sadece rafinasyondan da faylanan ötektik Al-Si alaşımlarını etkilemektedir; kuma döküm ve kalın et kalınlığına sahip gravite dökümlerde mukavemet ve genleşme değerlerinde önemli ölçüde gelişme

Metalurjik Danışmanlık için tercihiniz, iş ortağınız Metko HA

 

 

Dökümhanenin bir kolu olarak, size metalurji alanında aşağıdakileri içeren kapsamlı bir danışmanlık hizmetleri yelpazesi sunuyoruz:

 • Metalurjik süreci analiz etmek
 • Metalurjik süreci optimize etmek
 • Alaşımların geliştirilmesi ve rafine edilmesi
 • Döküm hatalarını analiz etmek
 • Alman Federal Immission Control Act (BImSchG) uyarınca harici bir Emisyon Kontrol Görevlisi olarak hareket etmek

HA Yetkinlik Merkezi, çok çeşitli teknik olanaklar sunmaktadır. Deneyimli dökümhane uzmanlarımız, döküm malzemelerinin malzeme geliştirilmesinde, numune parçalarının dökümü, alaşım testleri, standartlaştırılmış malzeme numuneleri (örn. çekme testleri, çentikli çubuk darbe testleri), aşılama alaşımları ile testler ve karbürizasyon testlerinde sizleri desteklemektedir.