Skip to main content

Ürün

Kokil Döküm için Kalıp Ayırıcılar

Kokil Döküm Çözümleri

Kokil döküm, oldukça verimli bir döküm sürecidir. Kokil dökümde son yıllarda otomotiv endüstrisinde artan ağırlık azaltma talebinin neden olduğu bir canlanma yaşanmıştır. Daha büyük yapısal ve gövde parçaları üretmek için, dökümhaneler 4.000 ton ve üzeri pres kuvvetlerine sahip daha büyük kokil döküm makinelerine yatırım yapmaya başlamışlardır.

HA Group'un ürün çeşitliliği, klasik döküm işlemlerine kıyasla hala nispeten yeni olan bu yüksek derecede otomatikleştirilmiş döküm işlemi için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerini içermektedir.

Kalıp Ayırıcılar

Kokil döküm sürecindeki her sıvı metal kalıba girmeden önce, bir dizi işlev ve özellik elde etmek için kalıp boşluğunun yüzeyine kalıp ayırıcı püskürtülür:

  • Alüminyum veya magnezyum alaşımını çelik kalıptan ayırmak ve FeAl3 gibi metaller arası faz oluşumunu engelleyerek yapışma oluşumunu engellemek
  • Kalıbı çıkarmak ve kızaklar, ejektör pimleri gibi hareketli parçaları yağlamak için gereken yağlama etkisini yaratmak
  • Kalıpta dökümü kolaylaştırmak
  • Püskürtme sırasında kalıba ek soğutma sağlamak

Silindir karterleri gibi sağlam, kalın cidarlı parçalardan destek braketleri ve A sütunları gibi çok ince cidarlı düz parçalara kadar her şeyi içeren son derece çeşitli parça yelpazesi göz önüne alındığında, kalıp ayırıcı maddeler birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Bu nedenle HA Group'un ürün portföyünde, her bir uygulama için doğru çözümü garanti edebilmemizi sağlayan çeşitli bileşimlere sahip kalıp ayırıcılar bulunmaktadır.